Hoe voldoen we aan de grote woningbehoefte in de gemeente Staphorst? Hoe blijven we zorgen dat onze bedrijven kunnen uitbreiden? En hoe kunnen we onze agrariërs zo goed mogelijk helpen bij de transitie in de landbouw? Drie urgente onderwerpen waarvoor wethouder Lucas Mulder zich de komende jaren gaat inzetten. Daarnaast maakt hij zich als wethouder financiën hard voor een ‘robuuste begroting die in balans is’.“ Deze hebben we de afgelopen periode op orde gebracht. Dat willen we graag vasthouden.”

Wethouder Lucas Mulder

Wat Mulder ook wil vasthouden, is het tempo waarmee bedrijventerreinen in de gemeente Staphorst worden uitgebreid. Momenteel ligt al 18 hectare bouwrijp klaar voor De Esch 4. In 2023 wordt De Esch 0 verder ontwikkeld, waarna ook Bullingerslag en De Esch 5 volgen. “De kavels in de Esch 4 waren heel snel vergeven”, legt Mulder uit. “Dat geeft wel de grote behoefte aan. Dit najaar volgt de uitkomst van een nieuw behoeftenonderzoek, maar ik weet nu al dat die groot is. Ondernemers nemen geregeld contact met me op met de wens tot uitbreiding. Samen met de provincie gaan we daarom met nieuwe plannen aan de slag.”

Circulair energielandschap

Daar hoort eveneens de ontwikkeling van een zogeheten circulair energielandschap bij, in de omgeving van de Uithofsweg. “Hier kunnen straks bedrijven terecht die energie produceren of opslaan én die een concrete bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie.”

Meer woningen in alle kernen

Verder krijgt ook de uitbreiding van het aantal koop-, huur- en flexwoningen in de gemeente Staphorst veel aandacht. Zo wil het college plannen uitwerken voor minimaal 300 (flex)woningen. Een groot deel daarvan moet de komende periode ook echt gerealiseerd worden. “Op alle fronten en in alle kernen zijn meer woningen nodig”, vertelt de wethouder. “We zien nu dat jongeren voor andere gemeenten als Nieuwleusen of Meppel kiezen, omdat ze hier geen woning kunnen vinden. Dat is voor de leefbaarheid geen goede zaak.”

Een mooie stap is daarom de realisatie van woonwijk De Slagen, waar dit jaar 114 vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen gebouwd worden. “Over 80 woningen in Rouveen wordt later in 2022 een besluit genomen”, legt de wethouder uit. “En in IJhorst zijn inmiddels kavels in de verkoop gegaan. Dit gaat om een plan van 36 woningen. Daarnaast willen we ook nieuwe gebieden voor woningbouw aanwijzen. De ontwikkelingen moeten als een lopende trein doorgaan.”

Coöperatief gebiedsplan

De transitie in de landbouw is een derde topprioriteit voor wethouder Mulder. Hiervoor wordt de komende tijd een coöperatief gebiedsplan voor het Staphorsterveld uitgewerkt, met daarin onderwerpen als stikstofreductie, klimaatdoelen en water- & bodemkwaliteit. Het Staphorster plan, dat wordt opgezet met betrokken gebiedspartijen, maakt dan straks onderdeel uit van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied van de provincie.

“Het gebiedsplan willen we van onderaf opstellen, samen met partijen in dit gebied. In plaats van bovenaf, zoals nu landelijk gebeurt met het stikstofbeleid”, legt Mulder uit. “Doordat we dit integraal doen, kan het ook echt iets worden. Wij zijn ervan overtuigd dat je als overheid niet alléén de transitie kan bewerkstelligen. Het moet komen van degenen die er daadwerkelijk mee te maken hebben. Dat is ook de kracht van Staphorst. Onze inwoners en ondernemers zijn flexibel en hebben zich altijd goed kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Zeker ook in de landbouw.”

Financiën op orde

Tot slot, de gemeentelijke portemonnee. Als wethouder financiën blijft Mulder de vinger aan de pols houden voor een gezonde begroting. “We zijn een gemeente zonder schulden, met zo nu en dan negatieve effecten door de vele taken die op ons afkomen”, legt hij uit. “We moeten niet te vaak teren op onze reserves. We hebben nu bereikt dat onze begroting structureel op orde is. De inkomsten en uitgaven zijn in balans, dat willen we vasthouden. We blijven investeren, want we hebben extra bedrijventerrein en nieuwe woningen nodig.”