Burgemeester en wethouders beschrijven in het collegeprogramma waar zij zich deze bestuursperiode van 2022 tot en met 2026 voor inzetten.