Toegankelijkheid

Gemeente Staphorst werkt er hard aan de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. U leest hierover in de toegankelijkheidsverklaringen.

De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid.

Meer weten?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidsverklaring www.staphorst.nl

Gemeente Staphorst wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Status toegankelijkheidslabel van www.staphorst.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wij werken aan toegankelijkheid door:

Interne controle

  • Vóór publicatie wordt alle content op toegankelijkheid getoetst.
  • Periodiek wordt tussentijdse controles op de content uitgevoerd.
  • Onze medewerkers volgen trainingen over toegankelijkheid.

Externe controle

  • Met de accessibility tool van Monsido toetsen wij onze website regelmatig op toegankelijkheid.
  • Onafhankelijke deskundigen toetsen periodiek(onderdelen van) onze website op toegankelijkheid.
  • Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.

Pdf-documenten

Pdf-documenten zijn lastig te gebruiken wanneer ze niet goed gemaakt zijn. We willen dat belangrijke pdf-documenten voor iedereen goed te gebruiken zijn. Iedere maand bekijken we een aantal pdf-documenten. Oude documenten worden verwijderd. Als het nodig is passen we een pdf-document aan. Vindt u een pdf-document dat niet goed te gebruiken is? We passen het graag voor u aan.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Vindt u dat onze website ondanks onze inzet niet voldoet of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten, dan helpen we u verder. Bovendien helpt u ons zo de website te verbeteren. Stuur uw melding naar communicatie@staphorst.nl. Beschrijf hierin het probleem en vermeld de link van de pagina waar u het probleem ervoer. Wij laten u uiteraard weten wat wij met uw melding doen.

Onderzoeksrapporten

Toegankelijkheidsverklaring iburgerzaken.staphorst.nl

Het toegankelijkheidslabel van iburgerzaken.staphorst.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@staphorst.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen.