In gemeente Staphorst hanteren we een brede definitie van het sociaal domein. Het betreft alle onderdelen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: gezondheid, sport, cultuur, welzijn, werk, inkomen, ondersteuning, onderwijs, opvoeding en inburgering. Als gemeente zijn we u graag van dienst op al deze onderwerpen.