Persoonlijk gebruik (niet-commercieel gebruik) van de inhoud van deze site is toegestaan. Neemt u een bericht over, vermeld hierbij dan 'Bron: gemeente Staphorst'.

De gemeente Staphorst behoudt zich het auteursrecht voor van beeldmerken, logo’s en bepaalde illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik van maken, stuur dan een e-mail naar communicatie@staphorst.nl.

De gemeente heeft het auteursrecht en het merkrecht op het gemeentewapen. Het wapen is historisch verbonden aan de gemeente Staphorst. Voor gebruik ervan door derden dient het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven. Gebruik van beeldmerken die sterk lijken op het gemeentewapen is niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan men toestemming krijgen om het gemeentewapen te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. In de praktijk wordt niet vaak toestemming verleend voor het gebruik door derden