De samenwerking zoeken met onze eigen samenleving, maar óók buiten de gemeentegrenzen. Burgemeester Jan ten Kate ziet het als één van zijn hoofdtaken de komende vier jaar. Als verbindende burgervader én netwerkende ambassadeur van de gemeente Staphorst. Burgerparticipatie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. “Dat is ook de kracht van onze gemeente; een hoge mate van ondernemerschap en inwoners die de handen uit de mouwen steken. Dat omarmen we als bestuur graag.”

Burgemeester Jan ten Kate

Na zijn benoeming tot burgemeester in mei 2021 leerde Ten Kate de gemeente Staphorst kennen als een zeer open en sociaal krachtige samenleving. “Ik heb daar veel bewondering voor”, vertelt hij. “Nu we ruim een jaar onderweg zijn, kan ik zeggen: het voelt heel vertrouwd. Inwoners zijn erg open. Staphorst wordt wel eens gezien als een wat gesloten gemeente, maar ik ervaar dat absoluut niet zo.”

Burgerparticipatie hoog op de agenda

Die betrokkenheid in de samenleving is de aanleiding om burgerparticipatie de komende jaren hoog op de agenda te zetten. “Onze inwoners willen dat ook graag, zo bleek uit de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”, legt de burgemeester uit. “Daar kwam uit dat de gemeente nog meer kan doen aan inwonersparticipatie. De gemeenteraad is hiermee aan de slag gegaan, vanuit zijn rol als volksvertegenwoordiging.”

Maar ook inwoners zelf worden meer bij de planvorming betrokken. Daarbij hoopt Ten Kate dat de samenleving andersom de weg naar de gemeente beter weet te vinden. “Dat inwoners vragen: gemeente, wat vinden jullie van dit of dit onderwerp?” Het college wil daarbij ruim aandacht geven aan initiatieven uit de samenleving, onder meer door een Stimuleringsfonds op te zetten. “Dat past erg goed bij de ondernemersgeest in Staphorst. Het zou mij verbazen als er niet veel mooie plannen en ideeën worden aangedragen. Het is aan ons als college om hier handen en voeten aan te geven.”

Contact met jongeren

Een ander belangrijk speerpunt vindt de burgemeester het contact met jongeren. “Staphorst is de één na jongste gemeente in Nederland”, legt Ten Kate uit. “Ik vind het belangrijk dat jongeren echt het gevoel hebben dat ze een heel belangrijke plek in onze samenleving innemen. Ze zijn letterlijk onze toekomst. Ik wil daarom het liefst zo veel mogelijk met hen in contact zijn. Daarbij zou het mooi zijn als zij de gemeente niet zien als instantie die alleen maar langskomt met het opgestoken vingertje. Ons doel is om elkaar én de behoeften van de jeugd beter te leren kennen.”

Samenwerking buiten de gemeentegrenzen

Ook zet de burgemeester zich in voor de contacten búiten de gemeentegrenzen. Als kleinste gemeente van Overijssel is de samenwerking met andere overheden, Regio Zwolle en Veiligheidsregio IJsselland van cruciaal belang. Toch wil Ten Kate ook uiting geven aan de breed gedeelde wens om als gemeente zelfstandig te blijven. “Ik sta ervoor dat Staphorst echt Staphorst blijft. Maar dat vraagt ook wat van ons allemaal”, benadrukt hij. “We hebben als gemeente verschillende verantwoordelijkheden, waar de provincie op toeziet. We moeten hier op een nette en adequate manier zorg voor dragen, met een gemeentelijke organisatie die daar bij past.”

Ondergeschikt aan wensen van inwoners

Tot slot, wat is Ten Kate's grootste wens voor de komende vier jaar? “Ik maak mij als burgemeester graag ondergeschikt aan de agenda en wensen van onze inwoners en gemeenteraad”, antwoordt hij daarop. “Ik voer, samen met het gemeentebestuur, uit wat zij voor onze gemeente belangrijk vinden. Ik hoop dan ook dat inwoners over vier jaar gevoeld hebben dat zij zelf met initiatieven mochten komen. En dat deze ook werden opgepakt. Daarnaast hoop ik dat jongeren echt voelen dat ze ertoe doen, net als de rest van onze samenleving. Maar ook dat men buiten de gemeentegrenzen ziet dat onze gemeente ertoe doet.”