De gemeente Staphorst respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat de gemeente Staphorst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Staphorst toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Ons privacybeleid is opvraagbaar door een mail te sturen naar privacy@staphorst.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kunnen we ook bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens aan ons verstrekt. De gemeente zal deze gegevens alleen verwerken indien dat is toegestaan vanuit een specifieke wettelijke uitzondering en gebaseerd is op één van de wettelijke grondslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gemeente Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Gemeente Staphorst analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gemeente Staphorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van gemeente Staphorst) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gemeente Staphorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens conform de bepalingen die opgedragen zijn in de wetten.

Beveiliging

De gemeente Staphorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen tegen te gaan. Hierbij houden wij ons aan de bepalingen van de Baseline Informatie Overheid (BIO). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente Staphorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Inloggen met DIGID is verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gemeente Staphorst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Staphorst heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is de interne toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente Staphorst. Als u vragen heeft voor de Functionaris Gegevensbescherming, of over de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via privacy@staphorst.nl of telefonisch via (0522) 46 74 00.

Gemeente Staphorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.