Bestuur en organisatie

In opdracht van de gemeenteraad zetten de burgemeester en wethouders zich dagelijks samen met de gemeentelijke organisatie in voor een leefbare en veilige samenleving. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat.

Gemeentehuis tijdens de herfst