Het bestuur (college van burgemeester en wethouders) en de ambtelijke organisatie zet zich in opdracht van de gemeenteraad dagelijks in voor een leefbare en veilige samenleving. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat. Via actuele berichten blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gemeente.