Waar staat Staphorst voor?

Gemeente Staphorst is uniek, met een eigen karakter. Bijna iedereen kent ons en heeft daar een beeld bij. Veelal gebaseerd op haar oorsprong, cultuurhistorie en erfgoed. Daar hechten wij waarde aan. Maar Staphorst is meer: het ondernemerschap, de bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en de verrassend mooie natuur zijn ook belangrijke kenmerken. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, zijn wij een jonge en dynamische gemeente.

Als gemeentelijke organisatie maken we gebruik van de kracht van die dynamische samenleving. We bewegen mee en zijn een gemeente die, veel meer dan voorschrijvend en controleren, samen met inwoners en ondernemers de voorwaarden wil scheppen. We werken in het hier en nu met onze blik gericht op de toekomst.

Op welke afdeling kom je te werken?

De gemeente Staphorst heeft drie afdelingen. Op onze afdelingen bieden we jou alle mogelijkheden om je eigen ontwikkeling in te zetten voor de ontwikkeling van Staphorst. Onze teams kenmerken zich door:

  • informele werksfeer;
  • korte lijnen;
  • eigen initiatief
  • compact team.

Afdeling Fysieke Leefomgeving

Onze afdeling Fysieke Leefomgeving is actief op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Binnen de drie teams 'Omgevingsbeleid', 'Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving' en 'Openbare Ruimte' met onze zelfstandige Buitendienst werken wij voor en samen met inwoners en ondernemers aan een optimale leefomgeving. We luisteren naar wensen en belangen van de inwoners en bedrijven en wegen deze af binnen onze kaders. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: Ja, mits...

Afdeling Samenleving

De afdeling Samenleving bestaat uit een team Uitvoering, die verantwoordelijk is voor de toegang tot de gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein, en een team Beleid. Met de gehele afdeling zetten we ons in voor de missie: Iedereen in Staphorst doet mee en draagt zijn steentje bij, naar eigen kunnen. Daar helpen we elkaar bij. Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Er wordt toegewerkt naar een overheid die ondersteuning biedt waar dat nodig is. En dat kan voor iedere inwoner anders zijn, want het zelf-oplossend vermogen van iedere inwoner en zijn omgeving is verschillend. Dit vraagt van de gemeente een initiërende en faciliterende rol.

Afdeling Bestuur- & Managementondersteuning

De afdeling Bestuur- & Managementondersteuning heeft als taak om bestuur, management en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren in de uitvoering van hun taken. Met als doel een optimale en kwalitatief goede dienstverlening richting onze inwoners, ondernemers en verenigingen. De uiteenlopende taken zijn ondergebracht in de vier teams: 'Publiek & Bestuur', 'Informatiemanagement, Proces & Control', 'Vastgoed, Onderwijshuisvesting & Facilitair' en 'Financiën & HRM'.