Onze afdeling Fysieke Leefomgeving is actief op alle terreinen van de fysieke leefomgeving.

Er zijn drie teams:

  • Omgevingsbeleid
  • Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
  • Openbare Ruimte' (met onze zelfstandige Buitendienst)

Binnen de drie teams werken wij voor en samen met inwoners en ondernemers aan een optimale leefomgeving.

We luisteren naar wensen en belangen van de inwoners en bedrijven en wegen deze af binnen onze kaders. Daarbij hanteren we het uitgangspunt: Ja, mits...