De afdeling Samenleving bestaat uit de teams:

  • Beleid
  • Uitvoering
  • Gezond Meedoen

Met de gehele afdeling zetten we ons in voor de missie: Iedereen in Staphorst doet mee en draagt zijn steentje bij, naar eigen kunnen. Daar helpen we elkaar bij.

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Er wordt toegewerkt naar een overheid die ondersteuning biedt waar dat nodig is. En dat kan voor iedere inwoner anders zijn, want het zelf-oplossend vermogen van iedere inwoner en zijn omgeving is verschillend. Dit vraagt van de gemeente een initiërende en faciliterende rol.