Gemeentesecretaris/algemeen directeur

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders en is tevens het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Managementteam

Het Managementteam bestaat uit de secretaris/algemeen directeur en de afdelingsmanagers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de algemene coƶrdinatie en aansturing van de organisatie.

Afdelingen

De gemeentelijke organisatie is onderverdeeld in de afdelingen: Samenleving, Fysieke Leefomgeving en Bestuur- & Managementondersteuning.