Woont u op een vakantiepark of bent u dat van plan? Wonen op een vakantiepark mag niet. Hieronder leest u waarom dat niet mag. De gemeente controleert op vakantieparken of mensen zich daaraan houden.

In Nederland mag je alleen wonen op plekken met een woonbestemming

‘Woonbestemming’ betekent dat die plek bedoeld is om er te wonen. Een vakantiepark heeft een ‘recreatiebestemming’ en is dus bedoeld om er te recreëren. Anders gezegd: je viert er vakantie of brengt er je vrije tijd door. Het is dus niet de bedoeling dat je op een vakantiepark woont. 

Sommige mensen wonen toch op een vakantiepark

Het kan zijn dat ze op zoek zijn naar een huis, maar dat nog niet hebben gevonden. Soms willen mensen op hun vakantiepark blijven vanwege de rust en ruimte. Andere mensen verbergen zich op een vakantiepark, bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben. 

Heeft u problemen en woont u daarom op een vakantiepark? Neem voor hulp en advies contact op met Team Samenleving van de gemeente. U bereikt dit team via (0522) 46 74 66 of teamsamenleving@staphorst.nl. We helpen u graag verder. Wilt u liever eerst meer informatie? Of wilt u direct zelf organisaties benaderen voor hulp, ondersteuning en advies? Kijk dan op de pagina Zorg, jeugd en inkomen.

Wonen op een vakantiepark heet ‘permanente bewoning’

Dat betekent dat u een vakantiewoning op een park gebruikt als uw vaste huis. Om te bepalen of u dat doet, wordt onder andere gelet op:

 • of u in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat op het adres van de vakantiewoning;
 • of u een ander woonadres heeft;
 • het verbruik van elektriciteit, gas en water op het adres van de vakantiewoning.

Ook in de gemeente Staphorst is zulke permanente bewoning verboden

U mag dus niet wonen in een vakantiewoning. Ook niet tijdelijk. En ook niet in een chalet of stacaravan. De gemeente controleert of u zich hieraan houdt.

 • Houdt u zich er niet aan? Dan krijgt u eerst een brief van ons. Daarin staat dat u niet mag wonen in de vakantiewoning. Ook staat erin dat u moet verhuizen naar een plek waar u wél mag wonen. 
 • Als u toch blijft wonen in de vakantiewoning kunt u een boete krijgen. Zo’n boete heet een dwangsom.
 • Het kan ook zijn dat iemand ons vraagt om bij u te controleren. Zo iemand dient dan bij de gemeente een ‘handhavingsverzoek’ in. De gemeente is verplicht zo’n handhavingsverzoek te behandelen. Binnen een bepaalde periode moeten we dan besluiten of we komen ‘handhaven’. Dat betekent dat we komen controleren én dat we zorgen dat u zich aan de regels houdt. Dan gebeurt wat hierboven bij de eerste twee punten staat beschreven.

Dit kunt u zelf doen

Weet u niet zeker of u zich op het vakantiepark aan de regels houdt? Neem daarover dan met ons contact op via telefoonnummer (0522) 46 74 00 of e-mail vitalevakantieparken@staphorst.nl. We helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen en antwoorden over permanente bewoning van een recreatiewoning

Wat wil de gemeente met de vakantieparken?

In de gemeente Staphorst kun je heerlijk vakantie vieren of een dagje ontspannen. Er is hier namelijk veel te zien en te beleven. Daar zijn we trots en zuinig op. De vakantieparken zijn van grote betekenis voor toerisme en recreatie in onze gemeente. De gemeente helpt die vakantieparken graag aantrekkelijk te zijn én te blijven voor bezoekers. Dat is goed voor de plaatselijke horeca en winkels. En het zorgt ook nog eens voor extra banen. Aantrekkelijke vakantieparken zijn dus goed voor de hele gemeente.

Aantrekkelijk zijn en blijven betekent genoeg fijne plekken om vakantie te vieren, voor verschillende mensen met verschillende wensen. Fijne plekken op vakantieparken die passen in het buitengebied en de natuur. Die de juiste voorzieningen hebben. En die ook nog eens (brand)veilig zijn. Samen met de eigenaren en ondernemers op de vakantieparken werken we daaraan. Dat doen we in het project ‘Vitale vakantieparken’.

Waarom controleert de gemeente op de vakantieparken?

Bij aantrekkelijke vakantieparken past geen permanente bewoning. Vakantieparken zijn bedoeld voor vakantie en niet voor wonen.

Wat is permanente bewoning?

Als u woont in een vakantiewoning en deze dus gebruikt als ‘hoofdverblijf’ noemen we dat permanente bewoning. Dat betekent dat u vanuit de vakantiewoning uw leven leidt. Om te bepalen of u dat doet wordt onder andere gelet op:

 • of u ingeschreven staat op het adres van de vakantiewoning;
 • of u een ander woonadres heeft;
 • het verbruik van elektriciteit, gas en water op het adres van de vakantiewoning.

Mag ik permanent wonen in een vakantiewoning, bijvoorbeeld een stacaravan, een chalet of een recreatiewoning?

Nee, dat mag niet. In Nederland mag je alleen wonen op een plek met een ‘woonbestemming’. ‘Woonbestemming’ betekent dat die plek bedoeld is om er te wonen. Een vakantiepark heeft geen woonbestemming maar een ‘recreatiebestemming’. Een vakantiepark is dus bedoeld om er te recreëren en niet om er te wonen. Anders gezegd: je viert er vakantie of brengt er je vrije tijd door.

Mag ik een deel van het jaar op een vakantiepark wonen?

Nee. Ook als u de vakantiewoning tijdelijk bewoont als ‘hoofdverblijf’ is dat permanente bewoning. En dat mag dus niet.

Hoe kan het dat de gemeente toch mensen inschrijft op het adres van een vakantiewoning?

Volgens de Nederlandse wet moet de gemeente dat doen. Iedereen die zich wil inschrijven op een adres, moet de gemeente inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook als dat adres een vakantiewoning is. Toch mag u in een vakantiewoning niet wonen. Een vakantiewoning heeft namelijk een recreatiebestemming. U mag alleen wonen op een adres met een woonbestemming.

Ik sta in de BRP ingeschreven op een ander adres. Mag ik dan toch in de vakantiewoning wonen?

Nee. U mag de vakantiewoning niet gebruiken als uw hoofdverblijf. U mag er dus niet wonen. Volgens de wet moet u wonen op het adres waar u staat ingeschreven. Dat adres moet dan wel een woonbestemming hebben. Alleen een inschrijving op een ander adres is niet genoeg.

Kan de gemeente de regels over permanente bewoning niet veranderen?

De gemeente is niet de enige die de regels bepaalt. Onder andere de provincie Overijssel heeft hierover ook iets te zeggen. En er zijn ook landelijke wetten en regels waaraan iedereen zich moet houden. Ook de gemeente moet zich aan die wetten en regels houden. De gemeente kan die regels dus niet zomaar veranderen. Bovendien zijn de vakantieparken waardevol voor onze gemeente. Daar ontvangen we graag toeristen die hier vakantie willen vieren.

Kan de gemeente mij dwingen te stoppen met wonen in de vakantiewoning?

Ja. Hoe de gemeente dat doet leest u bij het antwoord op de vraag ‘Wat doet de gemeente tegen permanente bewoning?’

Wat doet de gemeente tegen permanente bewoning?

De gemeente controleert op nieuwe inschrijvingen. Schrijven mensen zich in op een adres op een vakantiepark? Dan krijgen zij direct een brief. Daarin staat dat wonen op een vakantiepark niet mag en dat ze moeten verhuizen.

Woont u al permanent op een van de vakantieparken?

 • Dan krijgt u eerst een brief van ons. Daarin staat dat u niet mag wonen in de vakantiewoning. Ook staat erin dat u moet verhuizen naar een plek waar u wél mag wonen.
 • U kunt op deze brief reageren.
 • Het kan zijn dat de gemeente dan nog steeds vindt dat u moet verhuizen. U krijgt dan een ‘last onder dwangsom’. Dat betekent dat u een bepaalde periode de tijd krijgt om andere woonruimte te vinden.
 • Woont u na die bepaalde periode nog in de vakantiewoning? Dan kunt u een boete krijgen. Zo’n boete heet een dwangsom.
 • Het kan ook zijn dat iemand anders ons vraagt om bij u te controleren. Zo iemand dient dan bij de gemeente een ‘handhavingsverzoek’ in. De gemeente is verplicht zo’n handhavingsverzoek te behandelen. Binnen een bepaalde periode moeten we dan besluiten of we komen ‘handhaven’. ‘Handhaven’ betekent dat we komen controleren én dat we zorgen dat u zich aan de regels houdt. Dan gebeurt wat hierboven staat beschreven. De bedoeling is in elk geval dat u ergens anders gaat wonen.

Wanneer gaat de gemeente de permanente bewoning bestrijden?

In 2022 is de gemeente begonnen met het project ‘Vitale vakantieparken’. In dit project werkt de gemeente samen met de eigenaren en ondernemers op de vakantieparken. Het doel van dit project is dat de vakantieparken (weer) aantrekkelijk worden, zijn én blijven voor bezoekers. Een onderdeel van het project is het tegengaan van permanente bewoning.

De gemeente strijdt ook de komende jaren tegen permanente bewoning op de vakantieparken. Schrijven mensen zich nu in op een adres op een vakantiepark? Dan krijgen zij direct een brief. Daarin staat dat wonen op een vakantiepark niet mag en dat ze moeten verhuizen. Ook maakt de gemeente met alle vakantieparken afspraken over de permanente bewoning die daar al is. Wilt u weten hoe dit voor uw vakantiepark is? Neem dan contact op met de eigenaar of het bestuur van uw vakantiepark.

Ik heb gehoord dat je met een persoonsgebonden omgevingsvergunning wél in een vakantiewoning mag wonen. Hoe zit dat?

Persoonsgebonden omgevingsvergunning

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning. Met zo’n vergunning mag u in de vakantiewoning blijven wonen totdat u verhuist, de woning verkoopt of overlijdt.

Aanvragen

U vraagt de persoonsgebonden omgevingsvergunning zelf aan en doet dat voor uzelf. Mocht u de vergunning krijgen, dan geldt deze dus alleen voor u. De vergunning is dus gebonden aan uw persoon, vandaar de term ‘persoonsgebonden’. Verkoopt u de vakantiewoning of verhuist of overlijdt u, dan eindigt de vergunning. U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

U krijgt de persoonsgebonden omgevingsvergunning alleen als u voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • U woont sinds 1 maart 2014 minstens 10 jaar onafgebroken in de vakantiewoning;
 • én u bent meerderjarig;
 • én u bent eigenaar van de woning en de ondergrond;
 • én u hebt aangetoond dat de recreatiewoning voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Verschil

Let op: een gedoogbeschikking is wat anders dan een persoonsgebonden omgevingsvergunning.

 • Een gedoogbeschikking gedoogt. Anders gezegd: als u met een gedoogbeschikking in een vakantiewoning woont, dan laat de gemeente dat toe. Volgens de wet mag het dan nog steeds niet.
  Het kan gebeuren dat iemand de gemeente vraagt om bij u te controleren. Zo iemand dient dan een handhavingsverzoek in. De gemeente is verplicht zo’n handhavingsverzoek te behandelen. Binnen een bepaalde periode moeten we dan besluiten of we komen ‘handhaven’. ‘Handhaven’ betekent dat we komen controleren én dat we zorgen dat u zich aan de regels houdt. U moet dan ergens anders gaan wonen. Een gedoogbeschikking biedt dus geen zekerheid.
 • Met een persoonsgebonden omgevingsvergunning woont u legaal. Anders gezegd: u hebt dan wettelijk toestemming om in de vakantiewoning te wonen. Deze vergunning biedt u dus wél zekerheid.

Wat gaat gebeuren op het vakantiepark waar ik nu woon?

De gemeente maakt met elk vakantiepark afspraken over de permanente bewoning. Wilt u weten wat voor uw vakantiepark de afspraken zijn? Neem dan contact op met de eigenaar of het bestuur van uw vakantiepark.

Ik heb persoonlijke problemen. Daardoor kan ik alleen terecht in een vakantiewoning. Wat nu?

Het kan zijn dat u problemen heeft, bijvoorbeeld met geld of het vinden van werk. Of problemen in uw familie of met uw gezondheid. De gemeente kan u daarbij helpen met advies en ondersteuning. Neem contact met ons op via telefoonnummer (0522) 46 74 66. U krijgt dan iemand van ons Team Samenleving aan de telefoon. U kunt ook een e-mail sturen aan teamsamenleving@staphorst.nl. We helpen u graag verder. Wilt u liever eerst meer informatie? Kijk dan op de pagina Zorg, jeugd en inkomen.

Hoe kom ik aan een andere woning?

Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bij woningcorporaties inschrijft als woningzoekende. De gemeente biedt u geen andere woning aan. Zoekt u in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle naar een woning? Kijk dan op www.dewoningzoeker.nl.

Mag ik mijn vakantiewoning verhuren?

Ja, dat mag, maar alleen als u de vakantiewoning aanbiedt voor vakantie. Uw huurders mogen de vakantiewoning dus alleen gebruiken voor vakantie. Let op: het kan zijn dat hierover voor uw vakantiepark afspraken zijn gemaakt. Ga dus goed na of die afspraken er zijn en wat ze inhouden. De eigenaar of het bestuur van uw vakantiepark kan u er meer over vertellen.

Meer informatie

Heeft u nog een andere vraag dan de vragen hierboven? Neem daarover dan contact op met ons via telefoonnummer (0522) 46 74 00 of e-mail vitalevakantieparken@staphorst.nl. We helpen u graag verder.