Hendry van Ittersum is de erfcoach in het buitengebied van gemeente Staphorst. Hij denkt met agrariërs en andere erfeigenaren mee over de toekomst. 

Een erfcoach helpt om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen de erfeigenaar kan zetten. Hendry van Ittersum is bovendien op de hoogte van regelingen en subsidies en kan verwijzen naar het juiste loket. 

De gesprekken met de erfcoach zijn gratis, onafhankelijk en in vertrouwen. “Als onafhankelijk sparringpartner in het buitengebied van gemeente Staphorst denk ik mee over de toekomst van uw erf. Neem het heft in eigen hand en neem contact op voor een gesprek”, vertelt hij.

Met wat voor vragen kunt u eigenlijk terecht bij een erfcoach? We zetten het op een rijtje.

Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Vergroenen en landschappelijke inpassing van het erf
  • Transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie
  • Duurzaamheid, zoals zonne- en windenergie
  • Agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen
  • Asbestsanering
  • Veiligheid: hoe om te gaan met gewenst en ongewenst bezoek op uw erf
  • Sociale knelpunten door wonen en/of werken op het erf

Behoefte aan een afspraak? Neem contact op met erfcoach Hendry van Ittersum via hvittersum@stimuland.nl of bel 06 - 57 05 98 30. Kijk voor meer informatie op www.digitaleerfcoach.nl.