Verklaring gemeente Staphorst

De ongeregeldheden en het afgelasten van de demonstratie tijdens sinterklaasfeest afgelopen zaterdag leiden tot veel vragen en reacties. De beelden, waaronder die van de medewerkers van Amnesty International die werden belaagd, hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Deze agressie veroordeel ik. Hierover heb ik ook contact gehad met Amnesty International.

In dit gesprek heb ik aangekondigd om, naast het politieonderzoek, ook een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van de gemeente en de besluiten die zijn genomen. Demonstreren is immers een grondrecht. Dit hebben we als overheid te beschermen. Ondanks alle voorbereidingen heb ik, voor de veiligheid van de demonstranten en kinderen op het Marktplein de demonstratie op het laatste moment moeten afgelasten. Het onafhankelijke onderzoek moet antwoord geven op de vragen die er zijn.

Ik zie dat er in de samenleving onrust is over verschillende onderwerpen. Er gebeurt veel op dit moment, maar uitingen van agressie mogen nooit getolereerd worden. Het is essentieel om verdraagzaam en met respect voor ieders mening met elkaar in gesprek te blijven. Los van het onderzoek is het dan ook belangrijk om de dialoog met elkaar te blijven zoeken. Daar hebben we ieders inzet bij nodig.

Jan ten Kate, 
Burgemeester