Logo Beweeg- en Sportakkoord Staphorst

De gemeente Staphorst vindt het belangrijk dat alle inwoners in en nabij de eigen woonomgeving voldoende en veilig kunnen bewegen en sporten. Samen werken aan een samenleving waar bewegen en sport bijdraagt aan een beter, actiever en gezonder leven. De Beweeg- en sportvisie 2020-2024 ‘Staphorst in beweging’ sluit aan bij de thema’s van het Nationaal Sportakkoord en is uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Waar gaan we voor?

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Heeft u een initiatief voor een actie?

Het stimuleringsbudget is bedoeld om initiatieven van lokale organisaties te ondersteunen bij actieplannen die naadloos aansluiten op één of meerdere pijlers uit ons Beweeg- en sportakkoord. U kunt hiervoor als (inwoner via een) vereniging en/of lokale organisatie een aanvraag indienen die past binnen de doelstellingen van het akkoord. Meer weten? Neem contact op met buurtsportcoach Marieke Kroes via m.kroes@staphorst.nl.