Stichting AED Staphorst heeft met behulp van het gemeentelijke stimuleringsbudget een AED kunnen plaatsen aan de Lankhorsterweg 35 (Compagner). Het aan te vragen stimuleringsbudget is bedoeld om initiatieven vanuit lokale organisaties te ondersteunen die aansluiten bij één of meerdere pijlers uit het Beweeg- en sportakkoord.

AED aan de muur van een schuur

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Dat betekent ongeveer 300 slachtoffers per week. In bijna 80% overkomt een slachtoffer dit in een thuissituatie. Deze slachtoffers hebben een kans dit te overleven indien er binnen 6 minuten een reanimatie gestart wordt. De kans op overleven wordt nog groter wanneer er tijdens die reanimatie gedefibrilleerd wordt door middel van een AED (Automatische Externe Defibrillator). De Stichting AED gemeente Staphorst heeft zich ten doel gesteld om de dorpskernen van de gemeente Staphorst Hartveilig te maken. Meer weten? Kijk op www.aedstaphorst.nl

Stimuleringsbudget voor actieplannen

De uitvoering van actieplannen uit het Beweeg- en Sportakkoord hebben als doel om inwoners in en nabij de eigen woonomgeving voldoende en veilig te kunnen laten bewegen en sporten. Meer weten of een actieplan indienen? Kijk op www.staphorst.nl/staphorst-in-beweging