De voorbereidingen zijn gestart voor de reconstructie van de Klaas Kloosterweg West tussen Dekkersland en Stadsweg. De weg is in een dusdanig slechte staat dat het nodig is om deze over een afstand van 4.400 meter volledig te verwijderen en deels af te graven. Op basis van onderzoek eind 2022 naar de samenstelling van de bodem en de ligging van kabels en leidingen wordt er momenteel een plan van aanpak gemaakt. De werkzaamheden vinden naar verwachting in 2024 plaats.

Ingeklonken veen

De Klaas Kloosterweg is tussen 1977 en 1978 aangelegd als een betonweg. Een manier van wegconstructie die paste bij die tijd, het toenmalige gebruik en soort verkeer. Door de droge zomers van de laatste jaren is de veengrond waar de weg op aangelegd ingeklonken. De weg is daardoor beschadigd en daar hebben de gebruikers en aanwonenden last van. Ook het steeds intensievere gebruik heeft een bijdrage geleverd aan de verslechtering van de wegconstructie. Er is de afgelopen jaren regelmatig klein onderhoud uitgevoerd, maar het moment is nu bereikt dat het beter is om de gehele weg te vernieuwen.

Samenwerking

Bij de reconstructie wordt samengewerkt met de nutsbedrijven. De kabels en leidingen die naast de Klaas Kloosterweg liggen worden, op basis van het onderzoek uit 2022, waar nodig gelijktijdig vervangen. Zo werken gemeente en nutsbedrijven samen om de weg en de voorzieningen toekomstbestendig te maken en de overlast voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Informatiebijeenkomst

De omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd over de plannen en worden eind 2023, begin 2024 in een informatiebijeenkomst op detail verder ingelicht.