Doe- en praat groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die een broer of zus (brus) hebben met ADHD, ASS of een andere beperking.

Opgroeien in een gezin waar je broer/zus een beperking of klachten heeft, is niet altijd even makkelijk. Die beperking heeft gevolgen voor het hele gezin: voor de ouders maar ook de broers of zussen (Brus). Brussen krijgen met situaties te maken die moeilijk kunnen zijn om mee om te gaan. Tijdens de preventietraining ‘Brusjes 8-12 jaar’ hebben we aandacht voor het effect van het hebben van een bijzondere broer of zus op de brus.

Als een van uw kinderen ADHD, autisme of een andere beperking heeft, gaat opvoeden net even anders. Uw kind ervaart obstakels bij het opgroeien. Het kost u als ouders de nodige energie om dit kind te ondersteunen. Daarnaast heeft u mogelijk andere kinderen. Ook voor deze brussen heeft het hebben van een bijzondere broer of zus gevolgen. Het hebben en omgaan met een broer/zus met autisme, ADHD of een andere beperking kan wisselende gevoelens oproepen. Voor de brus kan het lastig zijn om deze gevoelens te uiten. De brus wil de situatie niet erger maken. Het gevolg is dat ze zichzelf wegcijferen en hun eigen gevoelens binnen houden.

Op lange termijn kan dit ervoor zorgen dat de brus zelf ook problemen krijgt. Dit willen we graag voorkomen. Extra aandacht voor de brus is daarom gewenst.

In de Brusjes doe- en praatgroep wisselen de kinderen ervaringen uit en vinden ze erkenning en herkenning. Ze krijgen steun en leren vaardigheden in de omgang met de bijzondere broer of zus. De kinderen gaan actief aan de slag met oefeningen, creatieve opdrachten en rollenspellen. Verschillende onderwerpen komen aan bod; wat is ADHD of autisme, wat zijn de leuke en minder leuke kanten van je broer/zus en hoe geef ik mijn eigen grenzen aan en kom ik voor mijzelf op.

In totaal zijn er vijf bijeenkomsten voor de kinderen. Voor de ouders is er een ouderbijeenkomst waarin gesproken wordt over de positie en gevoelens van hun kind en wat hun kind nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

De training wordt georganiseerd door Impluz preventie in samenwerking met Carinova en start in september.

Aanmelden

Meer informatie

Wie hierover vragen heeft kan bellen naar 088 - 47 80 128 of mailen naar info@impluz.nl.