Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Deze wet heet de Omgevingswet. Deze Omgevingswet voegt alle losse wetten, regelingen en maatregelen voor de leefomgeving samen. Zo wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Met de Omgevingswet hebben we vanaf 1 januari 2024 één wet voor de fysieke leefomgeving: voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 51 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen

Hoe werken we met de Omgevingswet?

Staphorst is een vernieuwende en ondernemende gemeente met karakter en lef. Die eigenschappen willen we de ruimte geven in hoe wij werken aan een aantrekkelijke omgeving binnen onze gemeente. Dat betekent dus: met en voor elkaar! We zijn samen verantwoordelijk voor een omgeving waar het fijn wonen, leven en vestigen is.

Er leven genoeg ideeën onder onze inwoners en ondernemers die een aanwinst zijn voor onze leefomgeving. We gaan daar graag over in gesprek en we kunnen daarin gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt. Gemeente Staphorst gaat voor:

  • een innovatieve plattelandseconomie;
  • een gezonde en dynamische samenleving;
  • voor verantwoord vernieuwen;
  • Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’.

EPOS

In 2019 zijn we al gestart met EPOS: onze Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. De bedoeling van EPOS is een soepeler verloop van het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestemmingswijziging voor alle bouwplannen die (nog) niet passen in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is te vinden op de website Regels op de kaart

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Gelijktijdig met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is het voorkómen van gebreken en fouten bij nieuwbouw en verbouw. De bouwbedrijven moeten de kwaliteit van hun werk beter controleren. Ook onafhankelijke kwaliteitsborgers voeren controles uit. 

Aanvraag indienen: Omgevingsloket

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel of een nieuw bedrijfspand? Kijk hiervoor eerst op onze webpagina voor vergunningchecks