Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven. De Omgevingswet. Met deze wet wil het Rijk de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

We hebben in Nederland 26 wetten, 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriële regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet vervangt al deze wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Met de Omgevingswet hebben we straks één wet voor de fysieke leefomgeving.

Gemeente Staphorst is hard aan de slag om deze wet goed te implementeren.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 51 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen

Waarom een Omgevingswet?

In Nederland hebben we veel geregeld in verschillende wetten. Het hebben van regels is goed en nodig. Maar als u een mooi initiatief heeft voor Staphorst en u loopt ermee vast door al die verschillende regels en wetten, dan doen we iets niet goed.

De Omgevingswet zorgt voor minder regels, meer samenhang en meer overzicht. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor initiatieven. Zónder afbreuk te doen aan bescherming en verbetering van leefmilieu en omgevingskwaliteit.

Kort gezegd: Staphorst krijgt met de Omgevingswet meer mogelijkheden om zelf te bepalen wat we wel en niet willen in een bepaald gebied.

Hoe werken we met de Omgevingswet?

Staphorst is een vernieuwende en ondernemende gemeente met karakter en lef. Die eigenschappen willen we de ruimte geven in hoe wij werken aan een aantrekkelijke omgeving binnen onze gemeente. Dat betekent dus: met en voor elkaar! We zijn samen verantwoordelijk voor een omgeving waar het fijn wonen, leven en vestigen is.

Er leven genoeg ideeën onder onze inwoners en ondernemers die een aanwinst zijn voor onze leefomgeving. Gemeente Staphorst gaat daar graag over in gesprek en kan daarin gebruik maken van de ruimte die de Omgevingswet biedt.

Staphorst gaat voor:

  • een innovatieve plattelandseconomie
  • een gezonde en dynamische samenleving
  • en voor verantwoord vernieuwen

Omgevingsvisie ‘Staphorst voor elkaar’

EPOS

In 2019 is Staphorst al gestart met EPOS, dat staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. Een hele mond vol maar dit proces beoogt een efficiënter verloop van het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestemmingswijziging voor alle bouwplannen die (nog) niet in het huidige bestemmingsplan passen. Je kunt dit min of meer al zien als voorloper op de veranderde procedures bij de intreding van de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie over EPOS

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Gelijktijdig met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is dat er minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw komen. De bouwbedrijven moeten de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. Bovendien wordt het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Meer informatie over de Wkb(externe link)

Aanvraag indienen: Omgevingsloket

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel of een nieuw bedrijfspand? Ga hiervoor naar het Omgevingsloket(externe link).

Contact

Wij willen graag samen met inwoners en ondernemers in gesprek over projecten of initiatieven die te maken hebben met de leefomgeving in onze gemeente. Wilt u meedenken, ideeën aandragen en/of uw mening geven? Meld u dan aan.