Volgende week ontvangt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Belangrijk onderdeel van de gemeentelijke belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde is de grondslag voor deze belasting, de hoogte van de onroerendezaakbelasting is dus afhankelijk van de WOZ-waarde.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

In de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Uw woning wordt vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. We houden rekening met onderlinge verschillen zoals gebruiksoppervlakte, onderhoud, type woning, specifieke kenmerken en ligging.

Oneens met WOZ-waarde of heeft u vragen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of heeft u vragen? Bel ons via (0522) 46 74 34! We nemen samen de gegevens door en passen de waarde meteen aan als het nodig is.  Moet een taxateur de woning alsnog opnemen, dan plannen we direct een afspraak. Dat is helemaal gratis! 

Wanneer u na een gesprek en/of overleg met de gemeente het toch nog niet eens bent met uw WOZ-waarde, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Dat kan schriftelijk binnen 6 weken na de datum die op uw aanslag staat. Neem daarom op tijd contact met ons op, dan hebben we voldoende tijd om samen naar uw bezwaar te kijken.

Contact over uw WOZ-waarde?