De gemeenteraad vergadert één keer in de twee weken op dinsdagavond in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. U bent van harte welkom om een raadsvergadering bij te wonen.

De gemeenteraad vergadert aan de hand van een agenda. De agenda en de vergaderstukken(externe link) worden 10 dagen voor de vergadering openbaar.

De gemeenteraad vertegenwoordigd de inwoners van de gemeente Staphorst. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid en de begroting van de gemeente Staphorst. De gemeenteraad controleert het college van B&W hoe afgesproken besluiten zijn nagekomen. Lees meer over de taken van de gemeenteraad.

Hoe vergadert de gemeenteraad?

De besluiten van de gemeenteraad van Staphorst worden genomen in twee stappen. Elk onderwerp en voorstel wordt door de raad opiniërend en vervolgens besluitvormend behandeld. Dit gebeurt in afzonderlijke vergaderingen.

  • Bij het opiniërende deel van de vergadering neemt de raad geen besluiten, maar wisselt meningen uit en adviseert over de agendering van raadsvoorstellen voor het besluitvormende deel van de raadsvergadering.
  • In het besluitvormende deel van vergadering neemt de gemeenteraad vervolgens een beslissing over voorstellen.

Aanwezig zijn bij een raadsvergadering?

In het vergaderschema(externe link) van de gemeenteraad staan alle vergadering die in het jaar plaatsvinden. De raadsvergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Dat kan fysiek, in de raadszaal, maar ook live via de website(externe link).

Heeft u een mening over een van de onderwerpen die op de agenda staan? Vertel het de gemeenteraad door gebruik te maken van uw spreekrecht.