Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

  • Inspreken is alleen mogelijk met betrekking tot op de agenda genoemde opiniërende onderwerpen en bij besluitvormende bespreekstukken die niet eerst opiniërend behandeld zijn.
  • In principe geldt maximaal 5 minuten per inspreker.
  • Gelegenheid tot inspreken wordt gegeven vóór de behandeling van het betreffende agendapunt.

Wanneer u van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken, geef dit dan op tijd door bij de griffier van de raad; dit kan tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van de vergadering.