De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders (B&W) zijn taken goed uitvoert en treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. De gemeente wordt bestuurd door het college van B&W. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en de uitvoering van het beleid zoals dat door de raad is vastgesteld.

Kortom: het college regeert, de raad controleert. Bijvoorbeeld: op voorstel van het college van B&W beslist de gemeenteraad dat er een nieuwbouwwijk moet komen en stelt hiervoor geld beschikbaar. Het college gaat vervolgens het plan uitvoeren: het moet ervoor zorgen dat de huizen en wegen er ook echt komen. De raad controleert of de nieuwbouwwijk voldoet aan de gestelde eisen en of het geld op de goede manier is uitgegeven.

Gemeenteraadsverkiezingen

Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan kiest u de raadsleden die (meestal) namens de politieke partijen in de gemeenteraad zitting zullen nemen. U mag stemmen als u achttien jaar of ouder bent en de Nederlands nationaliteit heeft. Als u de Nederlandse nationaliteit niet bezit, dan mag u stemmen als u langer dan vijf jaar in Nederland woont met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag alleen bij verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU) die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Welke partij moet u kiezen?

Hoe weet u nu welke partij u moet kiezen? U kunt een partij kiezen die het landelijk goed doet. Maar u kunt ook op een partij stemmen die de afgelopen jaren veel heeft gedaan in de gemeente. En bent u het eens met wat de partij de komende vier jaren wil doen? De plannen van de verschillende partijen staan in hun verkiezingsprogramma's. Die kunt u bij de partij aanvragen. Alle politieke partijen hebben een website. Ook daarop kunt u informatie vinden.

Raadsleden

Na de verkiezingen is bekend hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Dit aantal bepaalt hoeveel raadsleden de partij krijgt. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen een fractie