Duurzaam Staphorst 2050

In 2050 wil Staphorst volledig energieneutraal zijn. Daarmee haken we aan op het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord. Daarnaast willen we ons ook aanpassen op het veranderende klimaat. Tot slot streven we ernaar om minder grondstoffen te verspillen.

Energieneutraal

Gemeente Staphorst wil in 2050 volledig energieneutraal zijn: dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt gebruikt. Dat geldt voor de huizen en voor de bedrijven in de gemeente.

Grootschalige energieopwek

De vraag naar elektriciteit gaat alleen maar gaat toenemen. Waarschijnlijk gebruiken we in 2050 twee keer als nu. Daarom onderzoeken we waar en hoe we in onze gemeente op grote schaal energie kunnen opwekken.

Klimaatadaptief

Klimaatadaptief wil zeggen dat je ingericht bent op een veranderend klimaat. De gemeente Staphorst streeft ernaar om in staat te zijn om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen op te vangen.

Circulaire economie

Circulaire economie staat voor zuiniger omgaan met alle spullen. We gebruiken alleen wat we nodig hebben. Wat we overhouden gebruiken we opnieuw en recyclen we.

In stappen naar 2030 en 2050

De weg naar duurzaamheid gaat in stappen. Die stappen zetten we samen met u. Vanuit onze gemeente lopen verschillende plannen en projecten binnen een totaalprogramma Energie em Klimaat. Omdat 2050 nog ver voor ons ligt, hebben we ook tussendoelen voor 2030 gesteld.

Wethouder Mussche vertelt over Duurzaam Staphorst 2050

Meer informatie over wetten en regels rond Duurzaamheid binnen de gemeente Staphorst vindt u op de EPOS website van de gemeente.