In 2050 wil Staphorst volledig energieneutraal zijn. Daarmee haken we aan op het klimaatakkoord van Parijs en het landelijke klimaatakkoord. Daarnaast willen we ons ook aanpassen op het veranderende klimaat. Tot slot streven we ernaar om minder grondstoffen te verspillen.

Energieneutraal

In Staphorst willen we in 2050 volledig energieneutraal zijn. Energieneutraal betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt gebruikt. Dat geldt voor de huizen en voor de bedrijven in Staphorst.

Grootschalige energieopwek

De vraag naar elektriciteit gaat alleen maar gaat toenemen. De inschatting is dat we in 2050 tweemaal zoveel verbruiken dan dat we nu doen. Waar zouden we in onze gemeente grootschalige energie kunnen opwekken?

Klimaatadaptief

Klimaatadaptief wil zeggen dat je ingericht bent op een veranderend klimaat. De gemeente Staphorst streeft ernaar om in staat te zijn om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen op te vangen.

Circulaire economie

Circulaire economie staat voor zuiniger omgaan met alle spullen. We gebruiken alleen wat we nodig hebben en we hergebruiken en recyclen wat we overhouden.

In stappen naar 2030 en 2050

De weg naar duurzaamheid gaat in stappen. Dat doen we samen met u. Vanuit onze gemeente lopen verschillende plannen en projecten. Deze plannen en projecten maken onderdeel uit van een totaalprogramma Energie & Klimaat. Omdat 2050 nog ver voor ons ligt, hebben we ook tussendoelen voor 2030 gesteld.

Wethouder Mussche vertelt over Duurzaam Staphorst 2050