De Rijksoverheid streeft, samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden, naar een volledig circulaire economie in 2050. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

Wat doet de gemeente Staphorst?

Wij onderkennen het belang van een circulaire economie. Want grondstoffen dreigen uitgeput te raken. Daar willen we niet passief op gaan zitten wachten. We onderzoeken dan ook welke rol wij als gemeente ten aanzien van circulaire economie kunnen innemen. Op voorhand staat in elk geval al vast dat dit iets is dat we samen met elkaar moeten doen. Gelukkig blijkt dat we op een aantal punten al goed op weg zijn. Zo bent u als inwoner bijvoorbeeld heel goed bezig met het scheiden van afval.