De gemeente Staphorst gaat een samenwerking aan met De Woonpas voor de uitvoer van de Gemeentelijke Verduurzamings Regeling (GVR). Dit is een regeling waardoor particulieren woningeigenaren hun woning kunnen laten verduurzamen zonder dat zij hiervoor eigen geld hoeven aan te wenden. De woningeigenaar betaalt vervolgens de verduurzaming – verspreid over 30 jaar – terug via de gemeentelijke baatbelasting.

Wethouder Alwin Mussche: “De Gemeentelijke verduurzamingsregeling is een waardevolle toevoeging aan het instrumentarium van subsidies en leningen voor particuliere woningeigenaren en we verwachten dan ook dat we met deze toevoeging meer eigenaren kunnen helpen bij de verduurzaming van hun woning.”

Start in Staphorst noord

Afgelopen najaar besloot het college om de GVR gecontroleerd te starten met vijftien woningen in Staphorst-Noord. Op 17 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel. Dat betekent dat de regeling nu concreet toegepast kan worden. Om hier gestalte aan te geven gaat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aan met De Woonpas. De Woonpas voert namens de gemeente de GVR uit. De Woonpas is opgericht om in samenwerking met gemeenten woningverduurzaming toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle woningeigenaren. Inwoners van Staphorst-Noord ontvangen dit kwartaal een brief met meer informatie.

Evaluatie

Het college wil de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling op termijn voor alle woningeigenaren in Staphorst beschikbaar maken. Omdat het voor de gemeente Staphorst om een nieuw instrument gaat, zullen in eerste instantie in een kleinschalig project vijftien woningen in Staphorst_Noord verduurzaamd worden. Mussche: “Na afronding van dit project gaan we goed evalueren. Voldoet het aan onze verwachtingen en aan die van de woningeigenaren. Als we allemaal positief zijn, dan kunnen we de regeling verder uitrollen in de rest van de gemeente.“