In de wet WOZ staat de manier waarop de taxateur de waarde van bedrijfspanden moet bepalen. De meeste bedrijfspanden in de gemeente Staphorst worden getaxeerd met de huurwaarde. Hiervoor doen we eerst onderzoek naar de huurprijs per vierkante meter. De huurprijzen worden vergeleken met huurprijzen van andere bedrijfspanden. De kapitalisatiefactor van uw pand wordt bepaald. Hiervoor voeren we een analyse van de marktgegevens (verkoopprijzen) uit. Bij het bepalen van de kapitalisatiefactor houden we rekening met bijvoorbeeld leegstand, bouwwijze en onderhoud.

Naast waarderen op de marktwaarde door middel van de huurwaarde-kapitalisatiemethode zijn er nog andere methodes. De waarderingsmethode die gebruikt wordt is afhankelijk van het soort bedrijf. Kijk op de website van de Waarderingskamer voor meer informatie over WOZ voor bedrijven.