Waarom krijg ik een aanslagbiljet?

U bent eigenaar en/of gebruiker van het object in onze gemeente. De eigenaar is de voornaamst zakelijk gerechtigde die bij het Kadaster geregistreerd staat. De gebruiker is degene die hoofdbewoner is van het adres. Dit is in beleidsregels vastgesteld. Bij een vakantiewoning is de eigenaar ook de gebruiker in verband met volgtijdig gebruik. Bij bedrijfspanden is of de eigenaar de gebruiker of de huurder.

Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?

U vindt uw aanslag in het belastingportaal. Hiervoor moet u wel inloggen met uw DigiD-code.

U kunt ook een kopie opvragen, dit wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd.

DigiD linkKopie aanslag, WOZ beschikking of taxatieverslag aanvragen

Ik ben het niet eens met de aanslag, wat nu?

We vragen u om contact met ons op te nemen. Blijkt tijdens het gesprek dat de aanslag inderdaad niet klopt, dan passen wij het ambtshalve aan.

Klopt de aanslag maar bent u het er niet mee eens? Dan kunt u schriftelijk binnen 6 weken na dagtekening alsnog bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Staphorst.

Hoe lang heb ik de tijd om bezwaar in te dienen?

Neem eerst telefonisch contact met ons op. Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Wel schriftelijk bezwaar? Zes weken na dagtekening van de aanslag moet het bezwaar zijn ingediend. Dit betekent dat op de laatste dag het bezwaar nog via de balie kan worden ingediend, of bij de gemeente is afgegeven. Belangrijk hierbij is de datum van de poststempel.

Wat zijn de betalingstermijnen?

Op de voorzijde van de aanslag staan de vervaldata vermeld. Dit zijn de uiterlijke vervaldata. Wanneer u geen automatische incasso heeft, dan gelden 2 betalingstermijnen. Bij automatische incasso zijn dit er 11.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso en lukt het niet om uiterlijk op de vervaldata de bedragen over te maken? Neem dan contact met ons op. Wij kijken of het mogelijk is voor u om een betalingsregeling te treffen. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging.

Bij het niet nakomen van de afspraak wordt zonder verdere aankondiging het invorderingstraject voortgezet.

Ik heb nog geen incasso, maar wil dit graag alsnog regelen, kan dat?

Zeker, u kunt ons alsnog machtigen voor automatische incasso. Dat kan door te bellen met de gemeente Staphorst, team Belastingen: (0522) 46 74 34, of vul het machtigingsformulier in.

DigiD linkAutomatisch betalen aanvragen, wijzigen of stoppen

Kan ik ook kwijtschelding krijgen?

Is het voor u buitengewoon bezwaarlijk om de aanslag te voldoen? Dan heeft u de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Wilt u hierover meer informatie? Neem contact op met team Belastingen via (0522) 46 74 34.

Kwijtschelding waterschapsbelasting kunt u aanvragen via het GBLT(externe link).

Kan de aanslag in het vervolg naar een ander adres worden gestuurd?

Dat kan. Wij voeren dan een correspondentieadres op. Neem hiervoor contact met ons op via (0522) 46 74 34.

Ik ben geen eigenaar meer, moet ik toch de aanslag betalen?

Wanneer u op 1 januari van het jaar eigenaar bent van een onroerende zaak, betaalt u de OZB voor het hele jaar. Dit komt omdat de OZB een tijdstipbelasting is. Er wordt gekeken naar de situatie op 1 januari. Stel u verkoopt in de loop van het jaar uw onroerende zaak, dan verrekent de notaris vaak deze belasting. Daar staat de gemeente verder buiten.