Hoe wordt de OZB berekend?

OZB (onroerende zaakbelasting) wordt berekend over de waarde van het object. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Waarom moet ik hondenbelasting betalen en wat kost het?

Iedere houder van een hond is hondenbelasting verschuldigd.

Wat wordt er met de opbrengsten gedaan?

De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen. Het is niet zo dat wanneer u hondenbelasting betaald, de gemeente ook verantwoordelijk is voor het opruimen van hondenpoep e.d. Het is een belasting die we volgens de gemeentewet mogen heffen. Het is niet toegestaan om belastingen te heffen voor andere diersoorten.

Wat kost het?

Zie de informatie in de link hieronder.

Wanneer moet ik afvalstoffenheffing betalen en wat kost het?

Elk perceel waar huishoudelijke afvalstoffen KUNNEN ontstaan is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Ook al maakt u geen gebruik van containers dan bent u wel belastingplichtig. U kunt altijd containers aanvragen als u afvalstoffenheffing betaalt. Welke kosten in rekening worden gebracht ziet u op de pagina afvalstoffenheffing

ROVA-app

Op de site van de ROVA is een afvalkalender(externe link) te downloaden, hierop ziet u wanneer in uw straat welke container wordt geleegd. Voor uw mobiele telefoon is een app beschikbaar in de app-store.

Wat is rioolheffing en wat kost het?

De gemeente heeft de zorgplicht voor het beheer van:

  • Afvalwater
  • Hemelwater
  • Grondwater

U draagt bij aan de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat betekent dat u niet alleen rioolheffing betaalt als u (indirect) aangesloten bent op een buizenstelsel. Iedereen draagt bij aan de rioolheffing. Rioolheffing is een bestemmingsheffing waarbij de totale kosten verdeeld worden over alle gebruikers van percelen. Bent u een gebruiker van een perceel dat geen afvalwater aanbiedt? Dan betaalt u wel rioolheffing, omdat zo’n perceel altijd betrokken is bij de zorgplicht voor hemel- of grondwater.

Welke belastingsoorten kunnen op mijn aanslagbiljet staan?

Op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking kunnen de volgende belastingsoorten voorkomen:

  • OZB W eigenaren = Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van een woning
  • OZB NW eigenaren = Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van een niet woning
  • OZB NW gebruikers = Onroerende zaakbelasting voor gebruikers van een niet woning
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting

Verder versturen wij zijn er nog diverse andere aanslagbiljetten/nota’s die u kunt ontvangen in de loop van het jaar. Denk hierbij aan toeristenbelasting, forensenbelasting, marktgelden, leges etc.

Hoe kan ik de woonlasten vergelijken met andere gemeenten?

Raadpleeg voor het vergelijken van de woonlasten de lokale lastencalculator(externe link).