Hoe wordt de OZB berekend?

OZB (onroerende zaakbelasting) wordt berekend over de waarde van het object. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Waarom moet ik hondenbelasting betalen en wat kost het?

Iedere houder van een hond is hondenbelasting verschuldigd.

Wat wordt er met de opbrengsten gedaan?

De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen. Het is niet zo dat wanneer u hondenbelasting betaald, de gemeente ook verantwoordelijk is voor het opruimen van hondenpoep e.d. Het is een belasting die we volgens de gemeentewet mogen heffen. Het is niet toegestaan om belastingen te heffen voor andere diersoorten.

Wat kost het?

Zie de informatie in de link hieronder.

Wanneer moet ik afvalstoffenheffing betalen en wat kost het?

Elk perceel waar huishoudelijke afvalstoffen KUNNEN ontstaan is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Ook al maakt u geen gebruik van containers dan bent u wel belastingplichtig. U kunt altijd containers aanvragen als u afvalstoffenheffing betaalt. Welke kosten in rekening worden gebracht ziet u op de pagina afvalstoffenheffing

ROVA-app

Op de site van de ROVA is een afvalkalender(externe link) te downloaden, hierop ziet u wanneer in uw straat welke container wordt geleegd. Voor uw mobiele telefoon is een app beschikbaar in de app-store.

Wat is rioolheffing en wat kost het?

Vanaf 2010 is het rioolrecht vervangen door rioolheffing.

Wat voor invloed heeft dit op de belastingheffing?

Wanneer u aangesloten was op de gemeentelijke riolering, via een buizenstelsel, was u belastingplichtig voor de rioolrechten. Met ingang van 2010 is dit aangepast, door het rioolrecht te vervangen door de rioolheffing. Dit betekent dat niet alleen de kosten voor de afvalwaterzorgplicht in rekening worden gebracht, maar ook de kosten voor de hemelwater- en grondwaterzorgplicht. Van al het afgevoerde water blijkt 80% hemelwater te zijn. Voor alle percelen wordt het waterverbruik nog wel als heffingsmaatstaf gebruikt.

 De grootste verandering is dat u nu ook belastingplichtig bent wanneer uw perceel hemel- of grondwater aanbiedt aan de gemeentelijke voorzieningen. Een directe aansluiting op het buizenstelsel is niet van belang. Voor die percelen wordt een bedrag in rekening gebracht dat afhankelijk is van de WOZ-waarde. In de verordening is hiervoor een maximumtarief opgenomen.

Wat is er veranderd?

De taken die de gemeente heeft op het gebied van de riolering waren niet specifiek in de wet omschreven. Door de invoering van de rioolheffing kan de gemeente nu meer kosten verhalen. Niet alleen de kosten van het verwerken van het afvalwater, maar ook de kosten van de andere zorgplichten. Samengevat heeft de gemeente de volgende zorgplichten:

  • Afvalwater.
  • Hemelwater.
  • Grondwater.

De opbrengsten van de rioolheffing moeten dan ook worden gebruikt voor de nakoming van de zorgplichten.

Wat kost het?

Zie voor de tarieven het product rioolheffing, onderaan de pagina.

Welke belastingsoorten kunnen op mijn aanslagbiljet staan?

Op uw aanslag kunt u de volgende belastingsoorten tegenkomen:

  • OZB W eigenaren = Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van een woning.
  • OZB NW eigenaren = Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van een niet woning.
  • OZB NW gebruikers = Onroerende zaakbelasting voor gebruikers van een niet woning.
  • Rioolheffing.
  • Afvalstoffenheffing.
  • Hondenbelasting.

Hoe kan ik de woonlasten vergelijken met andere gemeenten?

Raadpleeg voor het vergelijken van de woonlasten de lokale lastencalculator(externe link).