Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

 20232022
Vast tarief€ 197,00€ 197,00
GFT, PMD, KCA en Oud papiergratisgratis
Restafval, container 240 liter€ 10,60€ 10,60
Restafval, container 140 liter€ 6,50€ 6,50
Verzamelcontainer voor maximaal 
40 liter restafval (milieupas)
€ 1,80€ 1,80
Verzamelcontainer voor maximaal
20 liter restafval (milieupas)
€ 0,90€ 0,90

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.