Wat is het?

U kunt bij de gemeente archiefstukken opvragen, bijvoorbeeld een bouwtekening of inrichtingstekening milieu. Dit kunt u doen door het digitale formulier in te vullen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De archiefstukken worden vervolgens digitaal verstrekt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek worden leges in rekening gebracht. Het tarief voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentearchief bedraagt € 35,50 per halfuur of gedeelte daarvan, zoals genoemd in de legesverordening.