Wat is het?

In ons archief kunt u allerlei historische dossiers, kaarten en stukken over de gemeente en haar rechtsvoorgangers vinden.

Stamboomonderzoek

U kunt personen opzoeken op de website wiewaswie(externe link) of op de website van Collectie Overijssel(externe link). Als u op deze websites niet kan vinden wie u zoekt, kunt u de akten van de Burgerlijke Stand van 1811 en later in het gemeentearchief raadplegen. Op de aktes van de Burgerlijke Stand gelden beperkingen op de openbaarheid. Voor geboorteakten is dat 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar.

De gemeente bewaart alleen informatie over inwoners van de gemeente. Daarom kan het zijn dat u informatie voor een stamboomonderzoek bij meerdere gemeentes moet zoeken.

Adresonderzoek

Als u op zoek bent naar het vroegere adres van inwoners van de gemeente Staphorst, kunt u de bevolkingsregisters 1826-1940 van de gemeente Staphorst raadplegen.

Historische bouw-, milieu- en omgevingsdossiers

De bouw-, milieu- en omgevingsdossiers van 1940 tot 2013 zijn gedigitaliseerd en worden digitaal verstrekt.

De bouw- en milieuvergunningen van 1939 en eerder zitten tussen de ingekomen en uitgaande stukken van het betreffende jaar. Ze zijn daardoor lastig terug te vinden. U kunt deze dossiers op verzoek raadplegen.

Hoe werkt het?

Iedereen die informatie uit het archief wil bekijken, kan een archiefvraag indienen. Wij kijken of de informatie die u zoekt in ons archief is te vinden en maken dan een afspraak voor een bezoek. U kunt alleen op afspraak terecht bij het gemeentearchief. Bij het bezoek aan het gemeentearchief geldt het bezoekersreglement(externe link).

Sommige dossiers en stukken in ons archief zijn niet openbaar of erg kwetsbaar. Als dit het geval is voor de informatie die u wilt raadplegen, stellen wij u hiervan op de hoogte. Niet openbare dossiers kunt u alleen onderzoeken met toestemming van de archiefbeheerder en als uw onderzoek voor een wetenschappelijk of filantropisch doel is.

Wat kost het?

U kunt in de meeste gevallen de papieren dossiers zelf kosteloos raadplegen op afspraak.

Als de naspeuringen door de gemeente worden uitgevoerd bedraagt het tarief € 35,50 per elk daaraan besteed halfuur of gedeelte daarvan.

Wat moet ik doen?

U kunt uw archiefvraag indienen met een e-mail bericht aan gemeente@staphorst.nl of door te bellen naar (0522) 46 74 00. Als u duidelijk aangeeft wat u zoekt, kunnen wij u het beste helpen.