De leden van de Jongerenraad zijn:

  • Max Veijer (voorzitter)
  • Laura Weemink (secretaris)
  • Jelien Mussche (penningmeester)
  • Jannet Dunnink
  • Jaron Potuyt
  • Xander Jansen
  • Bart Gruppen

De Jongerenraad is bereikbaar op jongerenraad@staphorst.nl.

Het dagelijks bestuur van de Jongerenraad wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en secretaris, gekozen door de Jongerenraad. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een agenda en zorgen ervoor dat de adviezen bij de juiste personen komen. De Jongerenraad wordt benoemd door de klankbordgroep.

Lid worden?

Lijkt het jou leuk om je in te zetten voor de jongeren in de gemeente Staphorst en je mening te geven over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals alcoholbeleid en woningbouw? Stuur dan een mail naar jongerenraad@staphorst.nl.

Weet je niet of dit iets voor jou is? Je kan altijd een keer een vergadering bijwonen!

Vertegenwoordiging/Profiel

De Jongerenraad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf personen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Het streven is om de Jongerenraad uit in ieder geval zeven personen te laten bestaan. Op deze manier kunnen de werkzaamheden zoveel mogelijk verdeeld worden.

Verscheidenheid binnen de Jongerenraad is belangrijk om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van alle jongeren. De Jongerenraad streeft naar zoveel mogelijk diversiteit in de samenstelling van de Jongerenraad. Hierbij wordt onder andere gedacht aan diversiteit in woonplaats, leeftijd, sekse, opleiding, dagelijkse bezigheid en woonsituatie.

Klankbordgroep en een ambtelijke contactpersoon

Uitgangspunt is dat de Jongerenraad zoveel mogelijk zelfstandig functioneert. Daarnaast kan de Jongerenraad terugvallen op een klankbordgroep en een ambtelijke contactpersoon.

De klankbordgroep wordt gevormd door een daartoe uit de gemeenteraad van Staphorst gekozen groep van minimaal vier vertegenwoordigers uit verschillende fracties, die de Jongerenraad (op afstand) begeleidt. De klankbordgroep neemt niet het voortouw - dat moeten de jongeren zelf doen - maar kan wel adviseren. De klankbordgroep heeft een controlerende rol, benoemt en ontslaat de leden van de Jongerenraad en houdt daarbij rekening met de gewenste verscheidenheid van de Jongerenraad. Betrokkenheid van de klankbordgroep met de Jongerenraad is niet politiek getint. De klankbordgroep brengt namens de gemeenteraad verslag uit aan de Jongerenraad wat met hun advies is gedaan en de motivatie hiertoe.

De gemeente Staphorst zorgt voor een ambtelijke contactpersoon voor de Jongerenraad die de (on)gevraagde adviezen ontvangt voor het college of de gemeenteraad, vragen uitzet namens het college of de gemeenteraad danwel de ambtelijke organisatie en hierover communiceert met de Jongerenraad of een vertegenwoordiger hiervan. De ambtelijke contactpersoon brengt de Jongerenraad mede onder de aandacht van de ambtelijke organisatie, zodat de Jongerenraad in een vroegtijdig stadium van beleidsvorming betrokken kan worden bij het beleid van de gemeente.