E-mailadres:

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting 4 mei Staphorst (onbezoldigd)
 • Voorzitter werkgroep aankoop grond Oude Diep, provincie Drenthe (onbezoldigd)
 • Lid VNG Commissie Bestuur en Veiligheid (onbezoldigd)
 • Lid werkgroep Lokale Democratie (onbezoldigd)
 • Lid ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (onbezoldigd)
 • Lid scoutingscommissie Lokale Partijen voor VNG commissies (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur K80 (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Overijsselacademie (onbezoldigd)
 • Mede-eigenaar Melkveebedrijf ten Kate-Buiten te Koekange (bezoldigd)

Social media:

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Informatiebeveiliging
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking

“Ik hoop dat inwoners echt voelen dat ze met eigen initiatieven mogen komen”

Interview collegeprogramma 2022-2026

Laatste columns: