E-mailadres:

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Informatiebeveiliging
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Nevenfuncties:

 • Lid maatschap J. ten Kate en J. ten Kate-Buiten (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting 4 mei Staphorst (onbezoldigd)
 • Voorzitter werkgroep aankoop grond Oude Diep, provincie Drenthe (onbezoldigd)
 • Lid VNG Commissie Bestuur en Veiligheid (onbezoldigd)
 • Lid werkgroep Lokale Democratie (onbezoldigd)
 • Lid ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (onbezoldigd)
 • Lid scoutingscommissie Lokale Partijen voor VNG commissies (onbezoldigd)