Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Duurzame Monumenten-Lening

  (28-06-2017)

  Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan eeuwenlang mee. Op het gebied van energiezuinigheid is vaak nog winst te behalen. ​Eigenaar-bewoners of VvE’s kunnen duurzame ingrepen ook meefinancieren. Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentale woning of appartement.

 • 3 juli: NL-Alert controlebericht

  (28-06-2017)

  Op maandag 3 juli rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

 • Weekmarkt Staphorst reikt prijzen uit

  (28-06-2017)

  Wethouder Krale heeft de prijzen uitgereikt van de voorjaarsactie van de weekmarkt in Staphorst.

 • Reizen met minderjarige kinderen: let op!

  (27-06-2017)

  Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Houd dan rekening met extra regels en uitgebreide controles aan de grenzen. Dit doet de Koninklijke Marechaussee om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

 • Twee seconden afstandshulp op het wegdek

  (26-06-2017)

  Op vier provinciale wegen in Overijssel zijn tekens in de vorm van een ‘dakje’ (zogenaamde chevrontekens) op het wegdek aangebracht om weggebruikers te helpen bij het aanhouden van een veilige afstand tot hun voorligger. De tekens op de weg maken weggebruikers bewust van een veilige afstand.

 • Gemeenteraad spreekt met elkaar over toekomstbestendig gemeentehuis

  (21-06-2017)

  De gemeenteraad spreekt op 4 juli opiniërend over een toekomstbestendig gemeentehuis. Gevraagd wordt in te stemmen met de projectopdracht en het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget.

 • Leden Rekenkamercommissie benoemd en beëdigd

  (21-06-2017)

  In de raadsvergadering van 20 juni 2017 heeft de raad de Rekenkamercommissie Staphorst ingesteld en zijn er vier leden benoemd en beëdigd. Tot lid en voorzitter is benoemd de heer J.J. Mastwijk. Verder zijn de leden mevrouw I. de Haan, de heer A.M.C. Rynja en de heer H. Beerda benoemd.

 • Uitreiking participatieverklaring

  (20-06-2017)

  De gemeente Staphorst heeft op 19 juni 2017 voor de tweede keer een participatieverklaring uitgereikt, deze keer aan 12 vergunninghouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning).

 • Wijkraad Staphorst-Noord geeft invulling aan wijkbudget

  (20-06-2017)

  Gemeente Staphorst hecht veel waarde aan initiatieven uit de samenleving. Om deze te stimuleren zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld. Zo konden wijk- en dorpsraden uit de gemeente in 2015 een plan indienen om in aanmerking te komen voor een wijkbudget. Het plan moest ten dienste staan van de leefbaarheid in de wijk en de zelfredzaamheid bevorderen.

 • Informatiebijeenkomst ontwerp nieuwe aansluiting A28

  (19-06-2017)

  De gemeente Staphorst houdt informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren over de plannen voor de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van Staphorst.

 • Gemeente en Politie controleren op registratie Digitaal Opkopers Register

  (15-06-2017)

  Na woninginbraken worden spullen vaak doorverkocht. Om dat te voorkomen moeten ondernemers die tweedehands spullen verkopen een registratie van in- en verkopen bijhouden. De politie en gemeente gaan opkopers de komende tijd controleren op de registratieplicht.

 • Lever uw taxussnoeisel in voor strijd tegen kanker

  (15-06-2017)

  Heeft u in uw tuin een taxushaag staan? Breng tussen 15 juni en 31 augustus het snoeiafval naar de speciale inzamelbak op het ROVA milieubrengstation, Rijnlandstraat 2 in Zwolle.

 • Extra carpoolplaats langs de A28-Nieuwleusen

  (13-06-2017)

  Gemeente Staphorst en Beter Benutten Zwolle Kampen starten op 19 juni een carpoolpilot.

 • Inwoners op bezoek bij de ROVA

  (12-06-2017)

  Op vrijdag 9 juni zijn 11 inwoners van gemeente Staphorst op bezoek geweest bij afvalverwerkingsbedrijf ROVA in Zwolle.

 • Controle hondenbelasting

  (09-06-2017)

  In de maanden juni tot en met augustus vindt de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting plaats. Controleurs bezoeken huishoudens die volgens onze administratie geen hond hebben. Huishoudens die wel in het bezit zijn van een hond ontvangen, zonder tegenbericht, jaarlijks een aanslag.

 • Aanvraag AMBC op 20 juni in gemeenteraad

  (06-06-2017)

  De gemeenteraad van Staphorst bespreekt op 20 juni de vergunningsaanvraag van de AMBC. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven.

 • Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

  (06-06-2017)

  Met de subsidieregeling ‘restauratie rijksmonumenten’ stimuleert de provincie Overijssel de restauratie van rijksmonumenten zoals kerken, landhuizen, boerderijen en schuren. Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen aan rijksmonumenten.

 • Wethouder sport mee op OBS

  (02-06-2017)

  OBS de Berkenhorst uit Staphorst en OBS de Iekmulder uit IJhorst hielden op donderdag 1 juni hun jaarlijkse sportdag. De sportdag vond plaats op de velden in IJhorst. Wethouder Krale sloot een uurtje aan om gezellig met de leerlingen mee te bewegen.

 • Zelfstandig leren reizen met MEE op Weg

  (02-06-2017)

  Gaan en staan waar en wanneer je wilt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen is dit niet zo. Het project MEE op Weg biedt mogelijkheden.

 • Alle kavels Rouveen West IV verkocht

  (31-05-2017)

  De kavels in Rouveen West IV zijn verkocht. In totaal heeft de gemeente Staphorst 97 kavels vrijgegeven. Hierop zijn inmiddels, voor een groot deel, 34 rijwoningen, 42 twee-onder-een kappers en 21 vrijstaande huizen gebouwd.

 • Meld uw mantelzorger aan voor een financieel compliment

  (30-05-2017)

  De gemeente Staphorst waardeert de inzet door mantelzorgers. In november 2017 wordt hiervoor een financieel mantelzorgcompliment uitgedeeld.

 • Stichting Evenmens stopt per 1 juli 2017 in de gemeente Staphorst

  (23-05-2017)

  De gemeente heeft eind vorig jaar het mantelzorgbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Om verschillende redenen is ervoor gekozen om per juli 2017 met één van beide professionele mantelzorgorganisaties verder te gaan.

 • Pmd los en leeg in de bak of een zak

  (22-05-2017)

  Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu.

 • Vakantie gepland? Regel nu alvast uw reisdocument!

  (17-05-2017)

  Van juni tot halverwege juli worden de meeste aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten ingediend. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten dan gebruikelijk is. Door het reisdocument op tijd te regelen, kunt u dit voorkomen.

 • Gemeenteraad in gesprek over Windenergie

  (12-05-2017)

  De gemeenteraad van Staphorst praat op 23 mei tijdens de raadsvergadering over het onderwerp Windenergie. Er wordt bekeken of en zo ja op welke wijze de gemeente zich aan kan sluiten bij de wens van provincie Overijssel om in de gemeente Staphorst meer windmolens te plaatsen.

 • Subsidie voor woningisolatie in eigen woning

  (10-10-2016)

  Het is nu mogelijk om subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in uw eigen koopwoning.