Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Stichting Evenmens stopt per 1 juli 2017 in de gemeente Staphorst

  (23-05-2017)

  De gemeente heeft eind vorig jaar het mantelzorgbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Om verschillende redenen is ervoor gekozen om per juli 2017 met één van beide professionele mantelzorgorganisaties verder te gaan.

 • Pmd los en leeg in de bak of een zak

  (22-05-2017)

  Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu.

 • Afvalinzameling 25 mei verplaatst naar 26 mei

  (19-05-2017)

  Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wordt er geen afval ingezameld. De inzameling is verplaatst naar vrijdag 26 mei. Raadpleeg voor de ophaaldagen de ROVA-app of uw afvalkalender op www.rova.nl/afvalkalender.

 • Registreer uw waardevolle eigendommen

  (18-05-2017)

  De kans op succesvolle opsporing van woninginbrekers, dieven en helers wordt vergroot als mensen hun waardevolle spullen registreren.

 • Vakantie gepland? Regel nu alvast uw reisdocument!

  (17-05-2017)

  Van juni tot halverwege juli worden de meeste aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten ingediend. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten dan gebruikelijk is. Door het reisdocument op tijd te regelen, kunt u dit voorkomen.

 • Gaat u mee op excursie naar ROVA in Zwolle?

  (16-05-2017)

  Heeft u altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij ROVA? Op vrijdag 9 juni heeft u de kans bij het afvalverwerkingsbedrijf een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding te volgen.

 • Prijsuitreiking winnaars enquête bereikbaarheid Staphorst

  (15-05-2017)

  Begin van dit jaar werden bezoekers aan het centrum van Staphorst gevraagd een enquête in te vullen. Met deze enquête wil de gemeente Staphorst onder andere in kaart brengen waar het winkelend publiek vandaan komt, welk vervoersmiddel zij gebruiken en waar zij langs rijden.

 • Gemeenteraad in gesprek over Windenergie

  (12-05-2017)

  De gemeenteraad van Staphorst praat op 23 mei tijdens de raadsvergadering over het onderwerp Windenergie. Er wordt bekeken of en zo ja op welke wijze de gemeente zich aan kan sluiten bij de wens van provincie Overijssel om in de gemeente Staphorst meer windmolens te plaatsen.

 • Animatie over EPOS

  (11-05-2017)

  Dinsdag 9 mei is tijdens de raadsvergadering een animatiefilmpje getoond over EPOS.

 • Scholieren debatteren over noodzaak fietspaden

  (11-05-2017)

  Op donderdag 11 mei vond het jaarlijkse scholierendebat plaats in het gemeentehuis. Onder leiding van burgemeester Segers debatteerden leerlingen van maar liefst zeven scholen met elkaar.

 • Digitale sociale kaart gemeente Staphorst

  (09-05-2017)

  Kunt u nog wijs worden uit het enorme aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, sport, begeleiding en ondersteuning? Op de digitale sociale kaart vindt u wat u zoekt!

 • Twee inwoners gemeente Staphorst krijgen Koninklijke onderscheiding

  (26-04-2017)

  Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. Hans Gebben (Staphorst) en Klaas Troost (Rouveen) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Onderweg ben ik offline

  (25-04-2017)

  Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je met een smartphone in de auto of op de fiets stapt. Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg.

 • Inventarisatie objectkenmerken woningen Wet WOZ

  (24-04-2017)

  In opdracht van de gemeente gaat taxatiebureau TOG Nederland binnenkort van start met controles van de objectkenmerken voor de WOZ-waardebepaling van woningen. De controleurs komen niet in uw huis maar doen een inspectie van de buitenkant.

 • Vervolgonderzoek integriteit raadslid niet nodig

  (19-04-2017)

  Het verkennend onderzoek naar raadslid Jan Talen is afgerond. Dit onderzoek was gericht op de vraag of er mogelijk sprake was van een integriteitsschending door het raadslid. Geconcludeerd wordt dat vervolgonderzoek niet nodig is.

 • Visie op de toekomst krijgt vorm

  (19-04-2017)

  De gemeente Staphorst werkt momenteel aan een omgevingsvisie. Dit is een visie van de gemeente op de toekomst van de leefomgeving. Door middel van dialoogavonden en een enquête hebben we inwoners gevraagd mee te denken. Inmiddels zijn we een stap verder en horen we graag wat u van alle ideeën vindt.

 • Deelnemers enthousiast over fietsvaardigheidstraining

  (19-04-2017)

  Samen met Stichting Welzijn Staphorst hield gemeente Staphorst op donderdag 13 april een gratis vaardigheidstraining elektrische fiets, gericht op verbetering van de veiligheid en bevordering van het fietsgebruik door senioren.

 • Wees Waaks als u de hond uitlaat!

  (18-04-2017)

  De politie stelt alles in het werk woninginbraken te voorkomen en inbrekers te pakken. Maar dit kan de politie niet alleen! Door de wijkagenten en de burgemeester is in Rouveen het startsein gegeven aan drie hondenbezitters in de gemeente Staphorst om alert te zijn op verdachte situaties.

 • Toezicht provincie op groen

  (13-04-2017)

  De provincie heeft op een aantal belangrijke terreinen een toezichtstaak op gemeenten. In het kader van dit Inter-Bestuurlijk Toezicht heeft de provincie Overijssel de gemeente Staphorst een groene kleur toegekend. Dat houdt in dat de provincie vindt dat de gemeente haar wettelijke taken naar behoren uitvoert.

 • Nestkastjes opgehangen ter bestrijding van eikenprocessierupsen

  (11-04-2017)

  Aan de J. J. Gorterlaan, Rijksparallelweg, Oude Achthoevenweg, Veldhuisweg en Reggersweg in de gemeente Staphorst zijn deze week vijftig nestkastjes opgehangen. De gemeente heeft de nestkastjes door Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.’ laten maken ter bestrijding van de eikenprocessierups.

 • Subsidie voor woningisolatie in eigen woning

  (10-10-2016)

  Het is nu mogelijk om subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in uw eigen koopwoning.