Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Geen spoedaanvragen reisdocumenten op 24 en 25 augustus

  (17-08-2022)

  Op woensdagmiddag 24 augustus na 13.00 uur en op donderdag 25 augustus kunt u geen spoedaanvraag doen voor een paspoort of ID kaart. Er wordt een update van het landelijke systeem uitgevoerd, waardoor er geen spoed-reisdocumenten gemaakt kunnen worden.

 • Uitkomsten GGD kindermonitor gemeente Staphorst

  (09-08-2022)

  In het najaar van 2021 is vanuit GGD IJsselland de Kindermonitor afgenomen: een regionaal onderzoek onder ouders van kinderen in de leeftijd van een half jaar tot 12 jaar. Zo ook in de gemeente Staphorst.

 • Zeer ernstig ongeval Staphorst - medeleven burgemeester Jan ten Kate

  (06-08-2022)

  Zaterdag 6 augustus 2022

 • Bermsloten zijn belangrijk

  (02-08-2022)

  In de gemeente Staphorst ligt iets meer dan 400 km aan gemeentelijke wegen. Aan weerzijden van deze wegen ligt in totaal ongeveer 1.360.000 m2 bermen. In deze bermen liggen greppels en sloten. Deze hebben een belangrijke functie. Soms komt het voor dat deze sloten gedempt worden door aanwonenden, eigenaars of gebruikers. Dit is nadrukkelijk niet toegestaan, daarom informeren we u in dit artikel waarom deze bermsloten zijn aangelegd.

 • Inventarisatie objectkenmerken woningen Wet WOZ

  (01-08-2022)

  Wij starten binnenkort met controles van de objectkenmerken van de woningen. Dit is nodig voor de WOZ-waardebepaling.

 • Stenen eruit, groen erin!

  (29-07-2022)

  Hoe ziet uw tuin eruit? Staan er plantjes, struiken of bomen in of bestaat het voor een groot gedeelte uit tegels?

 • Oriëntatieloop uitgezet in de Zwarte Dennen

  (26-07-2022)

  De natuur van de Zwarte Dennen leent zich bij uitstek voor een prachtige wandeling. Om de beleving van dit recreatiegebied te vergroten, is er onlangs een oriëntatieloop uitgezet. Dit gebeurde op initiatief van Carlo Koobs en Alfred Steenbergen. In samenspraak met Staatsbosbeheer en gemeente Staphorst is de oriëntatieloop gerealiseerd.

 • Word vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk Staphorst

  (26-07-2022)

  Vluchtelingen komen regelmatig in ons land wonen, ook in Staphorst. Ze kennen de taal nog niet, alles is nieuw. Daarom is VluchtelingenWerk op zoek naar vrijwilligers. Mensen die willen begeleiden bij allerlei praktische zaken.

 • Inloopavond eind augustus voor omwonenden Berkenlaan 1

  (22-07-2022)

  Omwonenden van de Berkenlaan 1 en gebruikers van het Dienstencentrum zijn uitgenodigd door Woonstichting VechtHorst en de gemeente voor een inloopavond op dinsdag 30 augustus.

 • Echtpaar krijgt door optie het Nederlanderschap terug

  (21-07-2022)

  Op 18 juli hebben twee inwoners van de gemeente Staphorst door optie het Nederlanderschap (terug)gekregen. Tijdens de ceremonie in het gemeentehuis, heeft het echtpaar ten overstaan van burgemeester Ten Kate de verklaring van verbondenheid afgelegd.

 • Aarvederkruid wordt verwijderd uit de zwemvijver

  (20-07-2022)

  De gemeente Staphorst ontvangt de laatste tijd regelmatig klachten over de zwemvijver in De Zwarte Dennen. In de zwemvijver is op dit moment weer veel aarvederkruid aanwezig.

 • Herinrichting Prins Bernhardstraat en tweede deel Meestersweg

  (20-07-2022)

  De Prins Bernardstraat en het tweede deel van de Meestersweg in Staphorst worden opnieuw ingericht. Stapsgewijs worden in Noordoost-Staphorst een aantal straten aangepakt.

 • Speciaal nummer voor agrariërs in de gemeente Staphorst

  (20-07-2022)

  De gemeente Staphorst heeft een speciaal nummer en e-mailadres voor agrariërs die contact willen met de gemeente. Zij kunnen met hun verhaal of hun vragen bellen naar (0522) 74 71 90 of een bericht sturen via contact@staphorst.nl. Met de gesprekken en berichten wordt discreet omgegaan.

 • Inschrijving gemeente is voorwaarde kosteloos trouwen

  (20-07-2022)

  Om kosteloos te kunnen trouwen in de gemeente moet voortaan één van de partners ingeschreven staan in de gemeente Staphorst. Het college heeft dit besloten, omdat er met enige regelmaat gratis huwelijken werden voltrokken van inwoners uit omliggende gemeenten.

 • Oplaadpunt voor elektrische fietsen bij Zwembad de Broene ‘eugte

  (19-07-2022)

  Al langer was er vanuit het zwembad de wens voor een overdekte fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Door een aanvraag te doen bij Staphorst in Beweging is het balletje versneld gaan rollen en is de fietsenstalling met oplaadpunten er onlangs gekomen.

 • Meld Misdaad Anoniem

  (19-07-2022)

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. U kunt bij M. melden over bijvoorbeeld de productie en handel van synthetische drugs, hennepteelt, ondermijnende criminaliteit wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

 • Bomen planten? Provincie Overijssel heeft nieuwe subsidieregeling

  (18-07-2022)

  Met een vernieuwde subsidieregeling maakt de provincie Overijssel het inwoners aantrekkelijker om kleinschalig bomen te planten. Nieuw is namelijk dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

 • Afvalcontainer op de juiste manier aan de weg zetten

  (18-07-2022)

  Op de dag dat uw container geleegd wordt, zet u uw container aan de weg. Door de container op de juiste manier aan de weg te zetten, helpt u de chauffeurs van de ROVA een handje om de containers zo goed, snel en veilig mogelijk te legen.

 • Een goede en vooral veilige reis gewenst!

  (18-07-2022)

  Eindelijk, het is tijd voor vakantie! Even lekker zorgeloos genieten en ontspannen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om veilig te reizen. Hierbij informatie om veilig te kunnen genieten!

 • Controle hondenbelasting

  (15-07-2022)

  De jaarlijkse controle voor de hondenbelasting vindt weer plaats. Controleurs bezoeken de adressen van huishoudens die volgens onze administratie geen hond hebben. Zij kunnen zich legitimeren.

 • Geen omgekeerde vlaggen bij de gemeentelijke gebouwen

  (13-07-2022)

  In overleg met de initiatiefnemers heeft de gemeente Staphorst de omgekeerde vlaggen bij de gemeentelijke gebouwen weggehaald. Op maandagavond 11 juli hingen tientallen vrijwilligers ongeveer 350 vlaggen op de kop op in de gemeente Staphorst, waaronder in de gemeentelijke vlaggenmasten. Het is een teken van steun voor de boeren en van verzet tegen de stikstofmaatregelen, maar niet alle inwoners zijn blij met deze actie. Hoewel de omgekeerde vlag bedoeld is als teken van nood, vinden anderen het respectloos voor de vlag en het land.

 • Rookvrije Award IJsselland gaat naar kinderboerderij Staphorst

  (11-07-2022)

  De Rookvrije Generatie Award IJsselland is een prijs die wordt uitgereikt aan het beste rookvrije initiatief van de regio IJsselland. Dit jaar is de tweede prijs gegaan naar kinderboerderij Samenzóo Staphorst. Zij winnen hiermee een geldbedrag van 1.000 euro om in te zetten voor het creëren van een gezond omgeving.

 • Grootschalige energieopwek na 2030 in de gemeente Staphorst

  (08-07-2022)

  Op dinsdag 6 en 20 september behandelt de gemeenteraad een plan waarin het gebied ten zuidoosten van de A28 is aangewezen als zoekgebied voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om in dit gebied na 2030, 40 Gigawattuur (GWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Zonneparken op landbouwgrond zijn daarbij niet toegestaan.

 • Tien tot vijftien tijdelijke woningen in gemeente Staphorst

  (08-07-2022)

  De gemeente Staphorst wil samen met Woningcorporatie VechtHorst tien tot vijftien tijdelijke kleine woningen plaatsen op de parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. Het college van burgemeester en wethouders is al even opzoek naar geschikte locaties om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan woningen onder de diverse inwoners.

 • Inzet broedkasten om eikenprocessierups te bestrijden

  (07-07-2022)

  De gemeente Staphorst zet dit jaar voor het eerst tien broedkasten in om de eikenprocessierups te bestrijden. In de broedkasten zitten natuurlijke vijanden van de rupsen afkomstig uit onze gemeente, zoals vliegen en sluipwespen. De kasten worden geplaatst in geschikte bermen in de buurt van eikenbomen.

 • Enquête verkeersveiligheid Staphorst

  (05-07-2022)

  Draagt het deels afsluiten van de Industrieweg, Westerparallelweg en de Oosterparallelweg voor het vrachtverkeer bij aan een verkeersveiliger centrum van Staphorst? Het gemeentebestuur hoort graag uw mening! U kunt de digitale vragenlijst anoniem invullen.

 • Statement gemeenteraad om boeren te steunen

  (30-06-2022)

  In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2022 las Roelof Slager namens de gehele gemeenteraad het statement voor om boeren te steunen. Hier leest u het statement:

 • Zonwering voor een koel huis in de zomer, een goed idee!

  (22-06-2022)

  De zomerse hitte houden we het liefst buiten ons huis tijdens warme dagen. Voor verkoeling in huis kan je kiezen voor een airconditioning of ventilatoren, maar dat zijn energievreters. Zonwering is een energiezuinigere manier om voor verkoeling in huis te zorgen in de zomer.

 • Inloop en ontmoeten, van harte welkom op de inloopmomenten

  (07-06-2022)

  Als gemeente willen we samen met onze partners, waaronder Stichting Welzijn Staphorst (SWS), Carinova Mantelzorgondersteuning en Bibliotheek Staphorst, ontmoetingen creëren voor inwoners vanaf 24 jaar. Zo is het ontmoetingscentrum ‘Het Klaverblad’ in 2021 opgericht waar kwetsbare inwoners en mantelzorgers welkom zijn. We willen deze voorziening breed toegankelijk maken en laagdrempeliger door alle inwoners vanaf 24 jaar de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van inloopochtenden.

 • Voorkomen van ongemak van de eikenprocessierups

  (30-05-2022)

  Om het ongemak van de eikenprocessierupsen te voorkomen, spoot een gespecialiseerd bedrijf de afgelopen weken de eiken langs een aantal wegen in met een biologisch middel met bacteriën. Mocht er nu toch nog overlast ontstaan door de rupsen kunnen de nesten en rupsen in de openbare ruimte weggezogen worden door een speciale bestrijdingsdienst.

 • Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?

  (20-05-2022)

  Een duurzame woning is behaaglijk en energiezuinig. U kunt flink besparen op uw energiekosten, zeker nu de energieprijzen flink zijn gestegen. Maar hoe pak je dat slim en betaalbaar aan? Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’

 • Voorkom dat gft-afval gaat stinken

  (13-05-2022)

  Als het buiten warm is kan het afval in de container voor groente-, fruit- en tuinafval gaan stinken. Dat is vervelend, maar er is iets tegen te doen.

 • Energietoeslag voor lage inkomens

  (30-03-2022)

  De energieprijzen zijn fors gestegen. Veel huishoudens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk heeft besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te compenseren. Daarnaast krijgen huishoudens met een laag inkomen die voldoen aan de voorwaarden een extra vergoeding via een eenmalig geldbedrag. Een aanvraag voor de energietoeslag kunt u online indienen. Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen het geld vanzelf op hun rekening.

Archief

Wysiwyg