Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Is uw monumentale pand klaar voor een duurzame toekomst?

  (11-06-2021)

  De gemeente Staphorst behoort met in totaal bijna 600 rijks- en gemeentelijke monumenten tot de grote monumentengemeenten van Nederland. Het is belangrijk dat ook monumenten duurzaam worden. Bijvoorbeeld door energie te besparen of energie op te wekken.

 • Testen op corona blijft belangrijk

  (11-06-2021)

  De besmettingscijfers in Staphorst zijn de afgelopen dagen weer erg hoog. Daarom vragen we u zich te laten testen, bij zelfs de mildste klachten. Door snel te testen, kunnen we het virus sneller opsporen. Wanneer we weten dat we positief getest zijn kunnen we de juiste maatregelen nemen en zorgen we ervoor dat we anderen niet kunnen besmetten.

 • Zomernota 2021: voort op ingeslagen weg

  (11-06-2021)

  Met de zomernota presenteert de gemeente Staphorst de kaders voor de begroting 2022. Bij het opstellen van de begroting 2022 blijken er nog veel onzekerheden te zijn. Deze onzekerheden zitten met name in de Rijksbijdrage, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en het ontbreken van structurele financiering van gemeentelijke taken.

 • Veilig op pad met de motor

  (09-06-2021)

  Motorrijden is mooi. Maar helaas ben je als motorrijder ook heel kwetsbaar in het verkeer. Deze 7 handige tips helpen om veilig op pad te gaan!

 • Inschrijving bouwkavels en rijenwoningen Poeleweg IJhorst (fase 1)

  (08-06-2021)

  De inschrijving voor particuliere bouwkavels en rijenwoningen aan de Poeleweg in IJhorst gaat op 14 juni van start. In de eerste fase zijn 20 bouwkavels/woningen beschikbaar. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen, 6 kavels voor twee-onder-één-kap woning en 7 rijenwoningen (2 hoekwoningen en 5 tussenwoningen).

 • Veilig op pad in de natuur

  (08-06-2021)

  Genieten, dit mooie weer! Veel mensen trekken eropuit. De natuur is prachtig, maar ook heel kwetsbaar. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Veruit de meeste natuurbranden worden veroorzaakt door menselijk gedrag.

 • Controle hondenbelasting

  (07-06-2021)

  In de zomermaanden vindt de controle voor de hondenbelasting plaats. Wanneer u één of meerdere hond(en) heeft, bent u verplicht om dit bij de gemeente te melden. In de praktijk wordt dit niet altijd nagekomen. Daarom is het noodzakelijk dat er een controle plaatsvindt.

 • MONO campagne ‘Stop weg - Stap op!’ in gemeente Staphorst

  (07-06-2021)

  MONO staat letterlijk voor één of alleen. In de campagne staat MONO voor ‘met één ding bezig zijn’: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat is het verkeer.

 • Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

  (03-06-2021)

  Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u.

 • Inventarisatie objectkenmerken woningen Wet WOZ

  (03-06-2021)

  Momenteel vindt er een controle plaats van de objectkenmerken van de woningen. Dit is nodig voor de WOZ-waardebepaling. De controleurs komen niet in uw woning maar doen een inspectie van de buitenkant.

 • Filmpjes over energieneutraal verbouwen

  (03-06-2021)

  Tot 1 juli zijn drie van de webinars over Energieneutraal wonen en verbouwen terug te kijken. Deze webinars/filmpjes bieden praktische en verdiepende informatie over isoleren, energie opwekken, duurzaam verwarmen en de manieren om energieneutraal te gaan wonen.

 • Coronasteunmaatregel sociaal domein

  (01-06-2021)

  Heeft uw organisatie ernstige financiële problemen door de coronacrisis? Dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Coronasteunmaatregel sociaal domein. Aanvragen kan tot en met 31 december 2021.

 • Klok op kerktoren Rouveen krijgt nieuw uurwerk

  (01-06-2021)

  Het uurwerk op de kerktoren van de Nederlandse Hervormde kerk in Rouveen is aan vernieuwing toe. Tot medio juni zal de klok stilstaan. Een beetje ongemakkelijk maar in juni doet de klok het weer. Werkzaamheden aan het uurwerk geeft verder geen overlast.

 • Buurtbemiddeling in Staphorst nu echt van start

  (31-05-2021)

  Eind vorig jaar werd de start van Buurtbemiddeling al aangekondigd. Het coronavirus gooide ook hier echter roet in het eten. Vanwege de maatregelen werd de training van de vrijwillige bemiddelaars telkens verschoven. Maar inmiddels hebben zij de training succesvol afgerond en staan de vrijwillige bemiddelaars klaar om ingezet te worden.

 • Gemeente Staphorst sluit 2020 met positief resultaat af

  (31-05-2021)

  De jaarrekening van de gemeente Staphorst 2021 sluit met een positief saldo van €487.000. Bij de begroting leek de gemeente op een fors tekort uit te komen. De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering bleek groter dan verwacht. Er is gekozen om de focus te leggen de best mogelijke dienstverlening voor de inwoners van Staphorst binnen de coronamaatregelen. Een groot aantal geplande activiteiten werd hierdoor uitgesteld en moeten in het komende jaar alsnog worden uitgevoerd als de situatie dat toelaat.  

 • Burgemeester Ten Kate beëdigd in Staphorst

  (28-05-2021)

  Op vrijdag 28 mei is Jan ten Kate beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Staphorst. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering die vanwege de corona maatregelen in besloten kring plaatsvond in het gemeentehuis.

 • Telefonisch spreekuur ov-vragen uitgebreid met beeldbellen

  (21-05-2021)

  Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen tijdens de telefonische spreekuren.

 • Gratis training ‘Grip op verwardheid’ voor inwoners

  (19-05-2021)

  Marijke is nogal veranderd de laatste tijd. Ze lijkt somberder en vermijdt steeds vaker het contact met andere mensen. Als je met haar spreekt lijkt ze snel afgeleid. Het valt je wel op, maar wat kun je doen?

 • Voorkom te hard rijden, check regelmatig de snelheid

  (18-05-2021)

  Iedereen rijdt weleens net iets harder dan toegestaan. Soms bewust, om verloren tijd in te halen. Vaak onbewust, omdat we onze snelheid gewoon niet in de gaten hebben. Een paar kilometer boven de limiet lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de drukke bebouwde kom. Daar heb je te maken met fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Die gedragen zich niet altijd voorspelbaar. Maar bij een aanrijding is de kans wel heel groot dat ze ernstig gewond raken. Of erger…

 • Bestrijding eikenprocessierups

  (11-05-2021)

  De afgelopen jaren hadden mensen in onze gemeente soms overlast van de eikenprocessierups. Daarom begint de gemeente Staphorst dit jaar al vroeg met de bestrijding van deze rupsen. Op die manier hopen we de overlast straks te beperken.

 • Wat te doen bij gevaarlijke stoffen?

  (10-05-2021)

  Gevaarlijke stoffen zoals chloor, LPG-gas of ammoniak zijn giftig, brandbaar of explosief. Diverse bedrijven werken met deze of andere gevaarlijke stoffen of slaan ze op, zoals tankstations. Gevaarlijke stoffen worden ook vervoerd: over de weg, het spoor, het water en ondergronds via buisleidingen. Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan iets misgaan. Weet jij wat je dan moet doen?

 • Minder drempels voor lening verduurzamen woning

  (06-05-2021)

  Sinds 1 april 2021 hoeven huiseigenaren die een extra hypotheek zonder financieel advies willen afsluiten om hun huis te verduurzamen geen kennis- en ervaringstoets meer af te leggen. De overheid hoopt bij huiseigenaren een drempel weg te nemen om hun woning te verduurzamen doordat zij op deze manier een hypotheek kunnen afsluiten met lagere kosten.

 • Staphorst gaat voor herstel gedempte sloten

  (05-05-2021)

  De gemeente Staphorst start met het herstel van gedempte sloten in het buitengebied aan de westkant van de Rijksweg A28. Het gaat om sloten die gedempt zijn zonder dat daar een omgevingsvergunning voor is. Ook zijn er gemeentelijke bermen door derden toegeëigend. Er is een plan van aanpak opgesteld om de oude situatie te herstellen. Het college heeft besloten dat nu uit te voeren. De gemeente gaat hierover in gesprek met de perceeleigenaren.

 • Gemeente gaat strenger toezien op foutparkeren

  (04-05-2021)

  Voorkom gevaarlijke situaties: parkeer uw auto alleen in parkeervakken. Wij constateren dat er inwoners zijn die hun auto’s of busjes fout parkeren, bijvoorbeeld in groenstroken. Hierdoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Kruisingen worden er bijvoorbeeld onoverzichtelijk door. Wij krijgen veel signalen dat inwoners zich hierdoor zorgen maken over hun fietsende en spelende kinderen.

 • Dodenherdenking 4 mei 2021

  (04-05-2021)

  Burgemeester Gerrit Jan Kok en vicevoorzitter Gerrit Loode van de Stichting 4 mei Staphorst legden, in aanwezigheid van het bestuur van de stichting en het college, een krans en bloemen bij het monument op het Marktplein.

 • Twee inwoners ontvangen Koninklijke onderscheiding bij lintjesregen

  (26-04-2021)

  Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee inwoners van de gemeente Staphorst een Koninklijke onderscheiding toegekend. Rian Horstra-Dubbink uit IJhorst en Wolter Kok uit Rouveen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • TONK (Tijdelijke regeling ondersteuning noodzakelijke kosten)

  (26-03-2021)

  Heeft u in 2020 te maken gehad met een daling van uw inkomen vanwege de coronacrisis? En komt u daardoor in problemen met het betalen van uw vaste woonlasten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Archief

Wysiwyg