Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 voldaan?

  (23-04-2019)

  Bent u aangemeld op de Berichtenbox van MijnOverheid.nl? Dan heeft u dit jaar voor het eerst uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen alleen digitaal ontvangen. De laatste vervaldatum is 30 april. Binnenkort versturen wij betalingsherinneringen. Daarom attenderen wij u op deze vervaldatum. Zo voorkomt u onnodige invorderingskosten.

 • Herdenking oorlogsslachtoffers

  (18-04-2019)

  Op 18 april herdacht groep 7 van de Dr. Maarten Lutherschool de slachtoffers die in de oorlog neergeschoten zijn aan de Dekkersweg.

 • Bloemrijke berm Schuthekkeweg

  (18-04-2019)

  In samenwerking met groep 6 van de Harmen Doornveldschool heeft wethouder Bert Krale op 17 april een deel van de berm langs de Schuthekkeweg ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

 • Vernieuwde bruikleenovereenkomst torenuurwerk

  (17-04-2019)

  Sinds 1989 heeft het Klokkengieterijmuseum Heiligerlee het torenuurwerk van de gemeente Staphorst in bruikleen. Op 19 maart 2019 heeft het college besloten om de bruikleen officieel voort te zetten en de bruikleen-overeenkomst te vernieuwen.

 • 10 jongeren gezocht voor het Toekomstmakers Event!

  (17-04-2019)

  Hoe kunnen we zorgen dat regio Zwolle, waar ook gemeente Staphorst onder valt, een aantrekkelijker regio wordt om te wonen en werken? De Rabobank heeft het initiatief genomen om maandag 13 mei in gesprek te gaan met 250 toekomstmakers (18-27 jarigen) tijdens het Toekomstmakers Event.

 • Handhaving antenne-installaties

  (16-04-2019)

  In en rond Staphorst zijn in de afgelopen periode diverse illegale antenne-installaties in beslag genomen. Het illegaal zenden is niet toegestaan. Agentschap Telecom is op basis van de Telecommunicatiewet het overheidsorgaan dat bevoegd is om op te treden tegen uitzendingen zonder vergunning. In het geval er een illegaal bouwwerk wordt aangetroffen is de gemeente bevoegd om de overtreding ongedaan te maken.

 • Basisscholen ondertekenen bestuurlijk kader voor cultuur en onderwijs

  (16-04-2019)

  Alle tien de basisscholen hebben een handtekening gezet onder het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Met de ondertekening is beloofd dat het cultuuronderwijs de komende acht jaar nog beter wordt gemaakt. Op woensdag 10 april kwamen de schooldirecteuren en wethouder Lucas Mulder bijeen in het gemeentehuis.

 • Herinrichting Staphorst Zuid gezamenlijk afgesloten

  (15-04-2019)

  In de woonwijk Staphorst Zuid heeft in het afgelopen jaar een herinrichting plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op maandag 8 april is dit gezamenlijk afgesloten met buurtbewoners, woonstichting VechtHorst, adviesbureau Kybys, hovenier Donkergroen BV en wethouder Bert Krale.

 • Herhaalde oproep: kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient?

  (12-04-2019)

  U kent vast wel een inwoner van onze gemeente die zich bijzonder inzet voor de samenleving. Dan wijzen wij u graag op de mogelijkheid hem/haar voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Bijeenkomst gedecoreerden op Koningsdag

  (12-04-2019)

  Op Koningsdag wordt in het gemeentehuis om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners aan wie in de afgelopen jaren een Koninklijke onderscheiding is verleend.

 • Acquisitie gemeentegids niet in opdracht van gemeente

  (10-04-2019)

  Er zijn verschillende meldingen bij de gemeente binnengekomen over een aanbieder die acquisitie doet voor de gemeentegids. Deze aanbieder benadert ondernemers en instellingen in de gemeente voor het plaatsen van een advertentie of een vermelding in de gemeentegids.

 • Inloopspreekuur over reizen met het openbaar vervoer

  (09-04-2019)

  Senioren die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer, kunnen voortaan terecht bij een maandelijks inloopspreekuur in de bibliotheek.

 • Ervaringen van IkPas ambassadeurs gemeente Staphorst

  (09-04-2019)

  Op 6 maart is de landelijke en regionale actie IkPas van start gegaan. 40 dagen geen alcohol drinken om eens te kijken wat het met je doet.

 • Herinnering subsidieaanvraag

  (08-04-2019)

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport of sociaal-cultureel werk? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • 238 kinderen doen praktisch fietsexamen

  (08-04-2019)

  Op maandag 8 april wordt het praktische fietsexamen gehouden voor basisschoolkinderen van groep 7 in de gemeente Staphorst. Wethouder Mussche gaf om 8.30 uur het startsein bij de Sporthal in Staphorst.

 • Folder met onjuiste informatie over zonneparken verspreid

  (05-04-2019)

  Onlangs hebben inwoners een folder in de bus gekregen van Solar Provider Group. In de folder staat dat de gemeente Staphorst een positieve houding heeft ten opzichte van zonne-energie en zonneparken. Dit is onjuiste informatie. Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking, maar we hebben het uitgangspunt dat dakgebonden installaties de voorkeur hebben boven zonneparken op landbouwgrond.

 • Niet storen onderweg, rij MONO

  (04-04-2019)

  Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je met een smartphone in de auto stapt. Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg.

 • Snoeien gemeente bomen illegaal

  (03-04-2019)

  In de afgelopen periode is het helaas herhaaldelijk voorgekomen dat inwoners zelf bomen van de gemeente snoeien. Dit is illegaal en zelfs strafbaar. Bomen vervullen tal van functies, zoals een aantrekkelijke leefomgeving en een beter leefklimaat.

 • Benoeming interim-griffier en afscheid griffier

  (03-04-2019)

  In de raadsvergadering van dinsdag 2 april is mevrouw L. Randsdorp officieel voorgedragen en benoemd als interim-griffier. Dit is voor de periode van half april tot half oktober 2019.

 • Uitnodiging onderzoek gezondheid van jongeren

  (02-04-2019)

  Dit najaar voert GGD IJsselland weer de gezondheidsmonitor Jeugd uit: een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het onderzoek.

 • Verruimde openingstijden servicebalie Burgerzaken

  (28-03-2019)

  In de maanden april tot en met juli is het wat drukker bij de servicebalie Burgerzaken in het gemeentehuis. Dit komt vooral door aanvragen of vernieuwen van reisdocumenten.

 • Denk mee over ons fietspadenplan én knelpunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers!

  (26-03-2019)

  Gemeente Staphorst wil dat fietsen aantrekkelijk is én blijft. Dit geldt voor het reguliere woon-werkverkeer, schoolverkeer en het recreatieve verkeer. Om het fietsgebruik te stimuleren en te bevorderen is het van belang dat we goed inzichtelijk hebben welke wensen er zijn. Deze wensen willen we graag van u als inwoner horen.

 • Inwoners hebben meer zeggenschap over hun eigen bomen

  (25-03-2019)

  Op 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan particuliere bomen vastgesteld. Inwoners van Staphorst krijgen meer vrijheid en zeggenschap bij aanplant, beheer, kap en herplant van hun bomen. Dit houdt in dat voor een aanzienlijk deel van de bomen geen ‘omgevingsvergunning kap’ meer nodig is.

 • Startmoment voor samenwerking groenaannemers

  (11-03-2019)

  Voor het groenonderhoud werken we als gemeente samen met externe aannemers. Voor het jaar 2019 en 2020 zijn we hiervoor (opnieuw) een samenwerking aangegaan met één plaatselijke en twee regionale groenaannemers. De contracten zijn tot stand gekomen door een Europese aanbesteding.

 • Gemeente neemt groenonderhoud Rouveen in eigen beheer

  (08-03-2019)

  Het groenonderhoud in de woonkern van Rouveen en de begraafplaatsen van Rouveen en Staphorst is vanaf februari 2019 voor twee jaar in eigen beheer van de gemeentelijke buitendienst. Het werkgebied van de buitendienst wordt daarmee vergroot.

 • Ondertekening bestuurlijk kader voor goed cultuuronderwijs

  (07-03-2019)

  Wethouder Lucas Mulder ondertekende woensdag 6 maart in het provinciehuis het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Hiermee is de intentie uitgesproken om voor de langere termijn (2019-2026) bij te dragen aan goed en toegankelijk cultuuronderwijs in de gemeente. Alle tien de basisscholen in de gemeente conformeren zich aan de inhoud van het kader.

 • Drieluik over EPOS

  (26-02-2019)

  In huis-aan-huiskrant de Staphorster wordt een drieluik geplaatst over onze nieuwe en vooral innovatieve werkwijze EPOS.

 • Nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten

  (22-02-2019)

  Per 1 januari 2019 is de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten afgeschaft en vervangen door de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Archief

Wysiwyg

Contact

T. (0522) 46 74 00 of bel: 140522
E. gemeente@staphorst.nl

Postbus 2
7950 AA Staphorst

Openingstijden

Gemeentehuis:
Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

Gemeentewerf:
Gemeenteweg 36
7951 CN Staphorst