Actuele berichten

Home > Inwoners > Actuele berichten

Actuele berichten

RSS
 • Waar zijn de naamborden in Rouveen?

  (20-04-2018)

  De laatste tijd verdwijnen er steeds meer plaatsnaamborden en straatnaambordjes in de omgeving van Rouveen.

 • Informatieavond verduurzaming monumenten

  (18-04-2018)

  De verduurzaming van de gebouwde omgeving in Staphorst vergt een specifieke aanpak, mede door de vele (rijks)monumenten die de gemeente rijk is. Drie allianties, De Groene Grachten, Naar Zero en Dorpsverwarming Staphorst, geven op dinsdagavond 8 mei toelichting op hun plannen voor verduurzaming. We nodigen u van harte uit deze avond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis bij te wonen.

 • Leerlingen in actie tegen zwerfvuil

  (17-04-2018)

  Op maandag 16 april heeft wethouder Bert Krale het startsein gegeven voor de Week van Mooi Schoon op Dr. Maarten Lutherschool in Punthorst. De school gaat, samen met andere leerlingen uit 17 ROVA-gemeenten, de straten op om de omgeving van hun school vrij te maken van zwerfvuil.

 • Definitieve gunning Wmo- en Leerlingenvervoer naar DVG

  (17-04-2018)

  Gemeente Staphorst heeft samen met Kampen en Zwartewaterland het Wmo- en leerlingenvervoer definitief gegund aan De Vier Gewesten (DVG).

 • Mag ik bij jou... Informatieavond pleegzorg op donderdag 24 mei

  (16-04-2018)

  Ook in de gemeente Staphorst zijn er kinderen en jongeren die soms tijdelijk of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen. Ontdek wat u voor deze kinderen kunt betekenen en kom vrijblijvend naar de informatieavond over pleegzorg. Deze is op 24 mei en wordt georganiseerd door Trias pleegzorg samen met stichting Timon en de gemeente Staphorst.

 • (Parkeren) bijeenkomst gedecoreerden op Koningsdag

  (13-04-2018)

  Op Koningsdag wordt in het gemeentehuis om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) een bijeenkomst gehouden voor alle inwoners aan wie in de afgelopen jaren een Koninklijke onderscheiding is verleend.

 • Tips voor het scheiden van uw pmd

  (10-04-2018)

  Pmd staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Gescheiden aangeboden pmd wordt gesorteerd en vervolgens weer als grondstof gebruikt voor nieuwe producten.

 • Leerlingen doen verkeersexamen op de fiets

  (09-04-2018)

  Op maandag 9 april vond voor de basisschoolleerlingen van groep zeven het verkeersexamen op de fiets plaats. Om 8.45 uur gaf wethouder De Jong hiervoor het startsein bij de sporthal in Staphorst.

 • Arie van de Pol informateur in Staphorst

  (05-04-2018)

  Arie van de Pol is door de fractievoorzitters benoemd tot informateur in Staphorst. Op 3 april is dit besluit door de fractievoorzitters en hun secondanten genomen. Arie begint op 5 april met zijn werkzaamheden en zal de mogelijkheden tot een raadsakkoord verkennen.

 • Eerste woning kopen? Informeer naar de Starterslening!

  (03-04-2018)

  Als u voor het eerst een huis koopt, kan dat een forse investering zijn. Om u bij de financiering te ondersteunen, biedt de gemeente Staphorst een starterslening aan.

 • Verruimde openingstijden servicebalie Burgerzaken

  (03-04-2018)

  In de maanden april tot en met juli is het wat drukker bij de servicebalie Burgerzaken in het gemeentehuis. Dit komt vooral door aanvragen of vernieuwen van reisdocumenten.

 • 1.500 boompjes geplant op boomfeestdag

  (29-03-2018)

  Elk jaar viert de gemeente Staphorst in samenwerking met Staatsbosbeheer de boomfeestdag. Circa 250 kinderen van negen basisscholen zijn hiervoor op woensdag 28 maart naar het staatsbos gekomen. Boswachter Nico Arkes riep de kinderen op om zoveel mogelijk bomen te planten als ze wilden.

 • Vertrekkend raadslid Lubbert Talen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

  (28-03-2018)

  In de raadsvergadering van 27 maart is Lubbert Talen (SGP) ter gelegenheid van zijn vertrek uit de raad benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester T.C. Segers reikte de bij de onderscheiding behorende versierselen aan hem uit.

 • Afscheid van vier raadsleden

  (28-03-2018)

  In de raadsvergadering van 27 maart is afscheid genomen van Lubbert Talen (SGP), Henk Courtz (CDA), Bé Veen (PvdA) en Jan Talen (Liberaal Netwerk).

 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  (26-03-2018)

  Op 21 maart hebben de inwoners van Staphorst kunnen stemmen of ze vóór of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 waren.

 • Herinnering subsidieaanvraag

  (23-03-2018)

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport of sociaal-cultureel werk? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

 • Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  (22-03-2018)

  Op 21 maart zijn ’s avonds de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing gepresenteerd in het gemeentehuis. Onder grote belangstelling kwam de uitslag in beeld.

 • Installatie nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

  (21-03-2018)

  Van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst zijn de leden dinsdag 20 maart officieel benoemd. Wethouder Jaspers Faijer heeft hiermee – namens het college van B en W - een brede adviesraad voor het sociale domein geïnstalleerd. De adviesraad gaat een belangrijke rol vervullen voor cliënten in het sociaal domein bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.

 • Uw rijksmonument en de belastingaangifte

  (13-02-2018)

  Vorig jaar heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om de door het kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019. Dit betekent dat nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de fiscale aftrekmogelijkheden.