Saskia Voortman

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad.

De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadsvergaderingen, maar doet nog veel meer: de griffier is namens de raad de vertegenwoordiger, belangenbehartiger en gesprekspartner in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris. De griffier is bovenal ook ondersteuner van raad en raadsleden en levert zo een cruciale bijdrage in het functioneren van de lokale democratie.

De griffier en de medewerkers van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

Contactgegevens gemeenteraad / griffie

Griffier mevrouw S.M.H. Voortman
Postbus 2
7950 AA Staphorst