E-mailadres:

Politieke partij:

Portefeuille:

  • Toezicht en handhaving
  • Wet open overheid
  • Onderwijs
  • Personeel en organisatie
  • Recreatie en toerisme
  • Economie (bedrijven in de dorpen)
  • Verkeer en vervoer
  • Evenementen
  • Sport

Social media:

Nevenfuncties:

  • Lid managementteam Logic Trade (onbezoldigd)