Van 14 mei 1969 tot 4 januari 2012 zijn alle rechten tot begraafrechten (zogenaamde begraafrechten) van grafruimten standaard uitgegeven voor 30 jaar. Vanaf 4 januari 2012 kan er gekozen worden uit een termijn van 30 jaar, 50 jaar of onbepaalde tijd. De termijn gaat in op het moment dat de grafruimten worden aangekocht. De termijn van de begraafrechten van grafruimten die zijn uitgegeven vóór 14 mei 1969 hoeven niet verlengd te worden. Deze zijn namelijk voor onbepaalde tijd uitgegeven.

De verlenging vangt altijd aan op de datum dat de termijn is afgelopen. U kunt de termijn met 10 of 20 jaar verlengen. De eerste verlengde termijnen van 10 jaar zijn inmiddels ook al weer afgelopen. Heeft u 10 jaar geleden de termijn verlengd, dan kunt u nu opnieuw verlenging aanvragen met 10 of 20 jaar.

Als u geen verlenging aanvraagt vervallen de grafrechten van de grafruimte weer aan de gemeente. U bent dan geen rechthebbende meer! Ondanks het feit dat u dan geen rechthebbende meer bent, blijven de grafruimten toch nog 10 jaar (nadat de termijn was afgelopen) onaangeroerd liggen. De grafruimten worden niet geruimd en het grafmonument wordt ook niet verwijderd. Na die 10 jaar wordt in ieder geval het grafmonument verwijderd. Daarna kan de grafruimte opnieuw worden uitgegeven. De grafruimte wordt dan niet geruimd maar geschud. De overblijfselen blijven dus in de grafruimte liggen maar worden dieper in het graf begraven.

Mocht de rechthebbende inmiddels zijn overleden, dan verzoeken wij de erfgenamen of andere familieleden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gemeente, team Burgerzaken. De grafrechten moeten dan worden overgeschreven op naam van één van de erfgenamen of op naam van iemand anders (als er geen erfgenamen zijn).

Aanvraagformulieren voor termijnverlenging of voor overschrijving van de grafrechten zijn verkrijgbaar aan de balie in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Burgerzaken, telefoonnummer (0522) 46 75 59.

Wat kost het?

GrafrechtenKosten
Algemeen graf, voor 10 jaar€ 441,00
Verlengen grafrecht met 10 jaar€ 441,00
Verlengen grafrecht met 20 jaar€ 882,00
Particulier graf, voor 30 jaar€ 1.322,00
Particulier graf, voor 50 jaar€ 2.203,00
Particulier graf, voor onbepaalde tijd€ 8.808,00
Op naam zetten of overschrijven grafruimte€ 28,00

Zie voor overige kosten de pagina's Begraven en Grafsteen plaatsen.