Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u graag dat iemand met u meegaat naar een gesprek? Dat iemand u helpt bij het doen van een aanvraag? Die samen met u bekijkt welke mogelijkheden er voor u zijn in wet- en regelgeving of gewoon iemand die alles eens samen met u op een rijtje zet? U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek, zoals een familielid of vriend. Weet u niet wie? Dan is een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE een mogelijkheid. Kijk voor meer informatie op www.meesamen.nl of vraag uw (jeugd)consulent.

Klachtenprocedure gemeente Staphorst

Uiteraard hopen we dat we u naar tevredenheid kunnen helpen. Maar:

  • als u vindt dat u niet correct bent behandeld door één van onze medewerkers, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente;
  • als u het niet eens bent met de ontvangen beschikking, dan kunt u hiertegen een bezwaar maken.

AKJ Vertrouwenspersonen

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de onafhankelijke organisatie van de vertrouwenspersonen binnen de jeugdhulp. Hier kunt u terecht als u bijgestaan wilt worden bij uw vragen of eventuele klacht. Ook biedt het AKJ onafhankelijk advies voor jeugdigen, ouders en verzorgers. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl of vraag uw (jeugd)consulent. 
 

Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeente Staphorst werkt volgens de Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat Team Samenleving bij vermoedens van acute en/of structurele onveiligheid, hiervan melding doet bij Veilig Thuis.