Wapen gemeente Staphorst

Het wapen van de gemeente Staphorst werd 'Vanwege den Koning' bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 november 1819. De beschrijving van dit wapen luidt: "zijnde een schild van lazuur, beladen met drie samengevoegde torens van goud".

Wat betreft de betekenis van de in het wapen voorkomende torens bestaat geen overeenstemming. Zo wordt beweerd dat de torens verwijzen naar de drie kerkdorpen, Staphorst, IJhorst en Rouveen. Ook wordt gezegd dat ze verwijzen naar de torens van het voormalige Mariënklooster aan het Zwartewater.

Wapen gemeente Staphorst

Vlag gemeente Staphorst

De vlag van de gemeente Staphorst is blauw, zowel van boven als van onderen afgesloten door een gele baan. Aan het broekseinde van de vlag in het blauwe veld het wapenfiguur van de gemeente. De vlag werd vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 1962.

Vlag gemeente Staphorst

Logo gemeente Staphorst

Het logo vertelt het verhaal van ons allemaal: verbonden vanuit en met onze historie, in wie wij zijn en waar we voor staan. In het logo zijn kenmerken te zien als:

  • de drie kernen, kerken
  • gemeenschapszin: voor elkaar
  • het achter elkaar bouwen van boerderijen
  • lintbebouwing

Meer informatie over dit logo

Logo van de gemeente Staphorst

Auteursrecht en merkrecht

De gemeente heeft het auteursrecht en het merkrecht op het gemeentewapen. Het wapen is historisch verbonden aan de gemeente Staphorst. Voor gebruik ervan door derden dient het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven. Gebruik van beeldmerken die sterk lijken op het gemeentewapen is niet toegestaan.

Slechts bij hoge uitzondering kan men toestemming krijgen om het gemeentewapen te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. In de praktijk wordt niet vaak toestemming verleend voor het gebruik door derden.