Gemeente Staphorst gaat aan de slag met de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg in IJhorst. Het gaat hierbij om het blauw omlijnde gebied op de luchtfoto. Hier leest u de huidige stand van zaken.

Nieuwe woonwijk

In de nieuwe woonwijk in IJhorst komen kavels voor vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen in de vrije sector. Daarnaast biedt het plan twee blokken met rijwoningen.

Er komen maximaal 39 nieuwe woningen. De nieuwe woonwijk sluit aan op de bestaande woningbouw van de Ywehof en ligt aan de noordoostzijde van de Poeleweg. De (globale) inrichting van de nieuwe woonwijk kunt u zien op het stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening waarop staat waar de nieuwe woningen en wegen komen en waar ruimte is voor parkeren, groen en een speelvoorziening.

Plangebied woningbouw Poeleweg in IJhorst

Ontwikkeling in twee fases

Het plangebied wordt in twee fases ontwikkeld. Op de tekening is fase 1 blauw en fase 2 groen.

Kavels en fases woningbouwplan Poeleweg

Eerste fase

In de eerste fase zijn 20 kavels/woningen beschikbaar voor verschillende typen woningen. Het gaat om:

  • 7 kavels voor vrijstaande woningen;
  • 6 kavels voor twee-onder-één-kap woningen;
  • 7 rijwoningen (koop), waarvan 2 hoekwoningen en 5 tussenwoningen.

Let op! De inschrijving is geweest, u kunt zich op dit moment niet meer inschrijven voor kavels in de eerste fase.

Voor de beschikbaarheid van de rijwoningen kunt u zich melden bij Poortman Makelaars: www.poortmanmakelaars.nl(externe link)of via e-mail info@poortmanmakelaars.nl.

Tweede fase

Begin 2023 (januari) verwachten wij te starten met de verkoop van fase 2 (met groen aangegeven op bovenstaande tekening). In fase 2 worden de volgende kavels aangeboden:

  • 5 kavels voor vrijstaande woningen;
  • 6 kavels voor twee-onder-één-kap woningen.
  • 2 kavels voor een levensloopbestendige twee-onder-één-kap woning (één bouwlaag met kap)
  • 5 rijwoningen (huur)

Zodra de kavelverkoop start, wordt hier apart over gecommuniceerd.

Peilen woningbehoefte

Naar wat voor woning bent u op zoek? Wij vragen u de poll in te vullen:

Voorkeur woning aangeven(externe link)
 

Vragen over het plan Poeleweg IJhorst

Heeft u interesse in een kavel? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via poeleweg@staphorst.nl. Dan houden wij u op de hoogte!

Vragen over vrije kavels

Voor vragen over de uitgifte kunt u contact opnemen met Wibo Bennink, telefonisch bereikbaar via (0522) 46 74 89 of 06 - 55 80 37 89. Voor vragen over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met Linda Leewering, telefonisch bereikbaar via (0522) 74 71 55. Beide medewerkers zijn ook bereikbaar via e-mailadres: poeleweg@staphorst.nl.

Vragen over rijwoningen

Voor vragen over de verkoop van de rijwoningen kunt u contact opnemen met Poortman Makelaars(externe link).

Voorbeeld rijwoningen woningbouwplan Rouveen