Aan de Poeleweg in IJhorst worden 36 nieuwe woningen gebouwd. De gemeente verkoopt de grond, u kunt zelf een aannemer kiezen voor de bouw van de nieuwe woning. Het gaat om 12 kavels voor een vrijstaande woning en 12 kavels voor twee-onder-één kap woningen.

Een deel van de kavels is definitief verkocht. Op deze kavels zijn de nieuwe woningen inmiddels in aanbouw. Een aantal andere kavels zijn onder optie. Dit betekent dat deze kavels nog niet definitief verkocht zijn. Het is mogelijk dat één van deze kavels nog weer beschikbaar komt. Heeft u interesse in een kavel, dan kunt u zich aanmelden voor de reservelijst via poeleweg@staphorst.nl Wij horen dan graag in wat voor type kavel (voor vrijstaande woning of voor twee-onder-één kap woning) u interesse heeft.

Er zijn ook 12 rijwoningen gebouwd. Dit zijn 7 koopwoningen en 5 huurwoningen. Alle rijwoningen zijn inmiddels verkocht en verhuurd.

Wij raden u aan om eerst alle onderstaande informatie door te lezen voordat u aangeeft interesse te hebben in een kavel. De volgende vijf vragen worden onderstaand beantwoord. Klik op het +teken om de informatie over de vraag te kunnen lezen.

1. Hoe ziet de nieuwe woonwijk eruit?

Aan de Poeleweg in IJhorst komen 36 nieuwe woningen. De nieuwe woonwijk sluit aan op de bestaande woningbouw van de Ywehof en ligt aan de noordoostzijde van de Poeleweg. De woonwijk wordt in twee fases ontwikkeld. Op onderstaande afbeelding zijn de woningen in de eerste fase met rood aangegeven. De woningen in de tweede fase zijn met groen aangegeven.

Kavelverdeling voor woningbouw aan de Poeleweg in IJhorst

Eerste fase

De kavels in de eerste fase zijn verkocht. Eind januari 2023 is gestart met de bouw van de rijenwoningen. Ook de bouw van de overige woningen in de eerste fase zal niet meer lang op zich laten wachten.

Tweede fase

In de tweede fase zijn nog enkele bouwkavels beschikbaar. Bekijk het actuele overzicht bovenaan de website.

2. Wat voor (bouw)regels gelden er?

Regels in nieuw bestemmingsplan

Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hierin staan onder andere de (bouw)regels voor de nieuwe woningen. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen.

Het nieuwe bestemmingsplan is inmiddels definitief (onherroepelijk). U kunt het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken bekijken via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan vindt u ook als pdf op deze pagina.

Regels in nieuw beeldkwaliteitsplan

Voor de nieuwe woonwijk is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hierin zijn de eisen van welstand opgenomen, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Nieuwbouwplannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het nieuwe beeldkwaliteitsplan is inmiddels definitief (onherroepelijk). Het beeldkwaliteitsplan vindt u op deze pagina.

Verplichting tot realiseren van eigen parkeerplaatsen

Voor de nieuwe woonwijk is berekend hoeveel parkeerplaatsen er in totaal nodig zijn. Om hieraan te kunnen voldoen moet u bij een vrijstaande woning rekening houden met de voorwaarde dat er twee parkeerplaatsen op eigen erf gerealiseerd moeten worden. Voor de twee-onder-één-kap woningen moet u ook rekening houden met de aanleg van minimaal twee parkeerplaatsen op eigen erf. Voor de rijenwoningen komen parkeerplaatsen in het openbaar gebied.

Verplichte erfafscheiding

De nieuwe woonwijk heeft een groen karakter. De erfafscheidingen van de kavels bepalen mede het aanzicht van de openbare ruimte. Daarom zijn groene erfafscheidingen in de vorm van hagen verplicht. Op onderstaande afbeelding zijn de hagen ingetekend. De hagen worden door de gemeente aangeplant op de kavels (particulier terrein). De koper van de kavel is verplicht om de haag te onderhouden en mag de haag niet weghalen.

Omgevingsvergunning

Voordat een nieuwe woning gebouwd kan worden moet hiervoor een vergunning verleend worden. Dit noemen wij een omgevingsvergunning. Bij de aanvraag wordt getoetst of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, het bouwbesluit en andere van toepassing zijnde regelgeving.

Bij de afhandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning maakt de gemeente gebruik van EPOS. Dit is een nieuwe werkwijze van de gemeente waardoor wij sneller vergunningen kunnen verlenen. Eén van de uitgangspunten is dat u een professional inhuurt om u te helpen bij de uitwerking van uw bouwplannen. U kunt hierbij denken aan een architect, bouwbedrijf of adviesbureau. Meer informatie over EPOS en de deelnemende professionals vindt u op de website epos.staphorst.nl.

Verplichting tot zelfbewoning

De koper is verplicht de te bouwen/gebouwde woning als (juridisch- en economisch) eigenaar en eerste bewoner minimaal vijf jaar zelf te bewonen met zijn eventuele gezinsleden. Deze termijn gaat in op de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties (onder voorwaarden) ontheffing verlenen. Indien nodig moet de koper hier een schriftelijk verzoek voor indienen.

3. Wat kost een bouwkavel?

De gemeente verkoopt de grond. Voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen mensen zelf een aannemer kiezen. De kaveluitgifteprijzen zijn:

  • Kavels bestemd voor een vrijstaande woning: € 290,- per m2, inclusief BTW en exclusief kosten koper.
  • Kavels bestemd voor twee-onder-één-kap woning: € 265,- per m2, inclusief BTW en exclusief kosten koper.

4. Hoe kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel?

Stap 1: Financiële check

Wij raden u aan om voordat u zich inschrijft een financiële check te doen over uw inkomen en/of vermogen om een bouwkavel te kopen.

Stap 2: inschrijfformulier invullen en opsturen

Heeft u belangstelling voor een bouwkavel? Neem dan contact op met Wibo Bennink, telefonisch bereikbaar via (0522) 46 74 89 / 06 - 55 80 37 89 of stuur een e-mail naar poeleweg@staphorst.nl. Wij sturen de benodigde informatie dan per e-mail of per post naar u toe. Wij raden u nadrukkelijk aan deze informatie eerst goed door te lezen. 

Op het inschrijfformulier geeft u aan welke kavel uw graag wil hebben. U kunt uw volledig ingevulde inschrijfformulier op twee manieren indienen bij de gemeente:

  1. Via email versturen naar e-mailadres: poeleweg@staphorst.nl.
  2. Het inschrijfformulier in de brievenbus van het gemeentehuis doen.

Let op! U kunt zich maximaal één keer aanmelden. Echtparen, samenwonenden of mensen die voornemens zijn te trouwen, gelden daarbij als één kandidaat. Dubbele aanmeldingen zijn niet mogelijk en worden niet in behandeling genomen!

Stap 3: inschrijfgeld betalen

Voor de inschrijving van de bouwkavels geldt een inschrijfbedrag van € 100,00. Dit bedrag moet overgemaakt worden op rekeningnummer NL95 BNGH 0285 0080 21 met als naam rekeninghouder Gemeente Staphorst. Vermeld bij de betaling uw naam en ‘inschrijfgeld Poeleweg IJhorst’.

Heeft u zich ook ingeschreven voor de eerste fase van de nieuwe woonwijk, maar bent u toen niet ingeloot voor een bouwkavel? Omdat u toen ook al inschrijfgeld betaald heeft, hoeft u nu niet opnieuw het inschrijfbedrag te betalen.

Stap 4: toewijzing door de gemeente

De voorlopige toewijzing van de kavel vindt plaats door de gemeente. Indien meerdere mensen interesse hebben in dezelfde kavel, dan is de volgorde van binnenkomst bepalend voor de toewijzing van de kavel. Een inschrijver ontvangt hierover nader bericht.

Belangrijk!

Voordat u zich inschrijft, raden wij u aan u goed te laten informeren over de bouwmogelijkheden en de kosten voor de bouw van een door u gewenste woning. Denk hierbij ook aan erfafscheiding en de (on-)mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld een garage of tuinhuisje. Op deze manier kunt u bewuster uw voorkeurkavels opgeven. In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen waar u bij de bouw van uw woning rekening mee moet houden. De gemeente toetst uw uiteindelijke bouwplan aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

5. Hoe gaat het bouwen van een 2-onder-1 kap?

U koopt alleen een bouwkavel van de gemeente. Dit betekent dat u zelf (eventueel met hulp van een architect, bouwbedrijf of adviesbureau) uw woning ontwerpt. Ook voor de bouw van de woning kunt u zelf een bouwbedrijf of aannemer kiezen.

Een twee-onder-één kap woning bouwen

Een twee-onder-één kap woning bouwt u niet alleen, maar samen met uw nieuwe buren. Dit noemen wij de ‘medebouwer’. Nadat de kavels in optie gegeven zijn, worden de gegadigden (bouwers) voor de twee-onder-één kap kavels door de gemeente met elkaar in contact gebracht. Vanaf dat moment kunt u samen onderzoeken of u tot een gezamenlijk bouwplan en de keuze van een bouwbedrijf kunt komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u samen met de gemeente naar een passende oplossing zoeken.

6. Hoe kunt u zich aanmelden voor een rijwoning?

Aanmelden rijwoning (huur)

Hiervoor kunt u contact opnemen met Poortman Makelaars:

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen?

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan