Wet goed Verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het echter niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich mogelijk niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen te hoge huren. Soms worden huurders onder druk gezet. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Problemen met verhuurder of huisbaas?

Doe dan eerst zelf de 1e stap en ga met de verhuurder in gesprek. Komt u er na gesprekken samen niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Neem dan contact op met ons. In overleg met u spreken we dan de verhuurder of huisbaas aan als dat nodig is.

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag