Wanneer u betaald werk zoekt en er is sprake van een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, dan zijn er extra mogelijkheden om u te ondersteunen. Het is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie of en welke ondersteuning dan gegeven kan worden.

  • Wanneer u vanuit het regulier onderwijs op de arbeidsmarkt komt zal de school u daarbij helpen.
  • Wanneer u niet meer op school zit kan de gemeente u mogelijk helpen. Bij hulp moet u denken aan begeleiding op de werkplek (een tijdelijke jobcoach) of een fysieke aanpassing van de werkplek. Ook is het mogelijk dat in overleg met het UWV bezien wordt of u in aanmerking komt voor een zogenaamde beschutte werkplek.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan ondersteuning, omdat u een arbeidsbeperking heeft? U kunt contact opnemen met Team Samenleving: