Wegwijs in Staphorst - stappenplan

Iedereen heeft wel eens ondersteuning nodig.  Vaak kunnen familie, vrienden of buren helpen met een oplossing. Soms lukt dat niet en is professionele ondersteuning nodig. Het kan in ons ingewikkelde maatschappij best lastig zijn om de juiste ondersteuning te vinden. We nemen u graag mee in de stappen die u kunt zetten voor passende ondersteuning in de gemeente Staphorst.

Ik heb een ondersteuningsvraag. Aan wie stel ik die?

Stap 1: aan mijn omgeving

Als u een ondersteuningsvraag heeft, kijk dan eerst in uw netwerk of iemand u kan helpen. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een lid van de vereniging waar u bij betrokken bent. Het kan iemand zijn die u direct kan helpen of iemand die u in vertrouwen kunt nemen. Als u uw vraag uitspreekt, dan is het goed mogelijk dat de juiste ondersteuning door uw eigen omgeving georganiseerd kan worden.

Stap 2: aan maatschappelijke organisaties

In de gemeente Staphorst werken scholen, huisartsen en maatschappelijke organisaties samen om inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun ondersteuningsvragen. Mocht u het niet redden met alleen de ondersteuning uit het eigen netwerk, dan kunt u uw ondersteuningsvraag kenbaar maken bij een van deze organisaties. Op de digitale sociale kaart ziet u per thema welke organisaties ondersteuning kunnen bieden aan inwoners van de gemeente Staphorst.

Stap 3: aan Team Samenleving

Het kan zijn dat u specialistische, langdurige of financiële ondersteuning nodig heeft. Dan kunt u het beste contact opnemen met Team Samenleving. Dit team is er voor alle inwoners van de gemeente Staphorst. Een consulent van Team Samenleving kan inwoners ondersteunen bij vragen over zorg, welzijn, jeugd, onderwijs, werk en/of inkomen. De consulent helpt u, samen met familie of vrienden, een goede oplossing te vinden. Zo organiseren we samen de juiste hulp voor iedereen.

Werkwijze Team Samenleving

Uw vraag

De dienstverlening van Team Samenleving start bij uw vraag. Uw vraag kunt u kenbaar maken door contact op te nemen met Team Samenleving. Dit kan door (0522) 46 74 66 te bellen of door een bericht te sturen naar teamsamenleving@staphorst.nl. Het is goed mogelijk dat de consulent van Team Samenleving u direct al tips en adviezen kan geven waarmee u zelf aan de slag kunt. Is er meer nodig? Dan volgt een gesprek, bij u thuis of op een andere plek waar u dat prettig vindt.

Het gesprek

Met de consulent bespreekt u wat er speelt en waaraan u behoefte heeft. Ook bespreekt u samen wat u zelf kunt en wat familie, vrienden en buren kunnen betekenen en of er (daarnaast) andere ondersteuning nodig is. U mag altijd iemand vragen om ook bij het gesprek te zijn, zoals een familielid of vriend. Weet u niet wie? Dan is onafhankelijke cliëntondersteuning een optie.

Definitief plan

U maakt samen met de consulent van Team Samenleving het definitieve plan. Daarvan ontvangt u een kopie. In het definitieve plan staat:

  • uw ondersteuningsvraag;
  • wat u wilt bereiken, op welke manier en wanneer;
  • de afspraken over wie wat doet en wanneer.

Heeft de consulent met u vastgesteld dat er professionele ondersteuning nodig is? Dan staat in het plan ook:

  • welke ondersteuning u of uw gezin/huishouden krijgt;
  • welke aanbieder de ondersteuning gaat bieden en wanneer;
  • in welke vorm u de ondersteuning ontvangt.

Actie

In het plan staat wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat u zelf aan de slag gaat, of dat u ondersteuning krijgt van uw omgeving of Team Samenleving. Een combinatie is ook mogelijk. Is er besloten dat u of uw gezin professionele ondersteuning krijgt? Dan krijgt u een beschikking. Hierin staat wat u precies ontvangt en wat de voorwaarden zijn. In het plan staat ook hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Samen wordt dan bekeken of de doelen worden bereikt.

Eindgesprek

Als de ondersteuning bijna is afgerond, volgt een eindgesprek. U kijkt dan samen met de consulent Team Samenleving en de aanbieder of de ondersteuning voldoende was of moet worden voortgezet of aangepast.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via:

Wilt u ondersteuning aanvragen voor Wonen, Welzijn en Zorg, vul dan het contactformulier in.

Wilt u direct een Wmo-aanmelding doen, vul dan het Wmo-aanmeldformulier in.

Het stappenplan in beeld

Stappenplan voor het stellen van een ondersteuningsvraag