In onze gemeente zijn we al goed op weg met duurzaamheid. Maar we kunnen nog veel meer doen. Het is goed voor het milieu, goed voor de toekomst van onze kinderen en vooral ook goed voor uw eigen portemonnee. Er liggen volop kansen. Kijk hier wat u zelf kunt doen en welke initiatieven er in gemeente Staphorst zijn.

Bespaartips

Lokale initiatieven

  • Wij duurzaam Staphorst: een 100% coöperatief windpark waarvan de winst de gemeentegrenzen niet verlaat
  • IJhorst Energie: deze energiecoöperatie streeft naar 100% lokaal opgewekte duurzame energie

Naast initiatieven van inwoners werken spelers als RENDO, Enexis en Waterschap Drents Overijsselse Delta, samen met ons ook hard aan een duurzaam en energieneutraal Staphorst. De gemeente Staphorst zet duurzaamheid ook hoog op de agenda in het coalitieakkoord en de omgevingsvisie