Ook u als (mede)weggebruiker kunt zelf al veel doen aan verkeersveiligheid. Wij geven u enkele tips.

  • Verkrijg informatie over weersomstandigheden en verkeersinformatie.
  • Houd u aan de verkeersregels.
  • Volg bijscholing over nieuwe verkeersborden en -regels.
  • Vertrek op tijd, zodat u niet gehinderd wordt door enig oponthoud. Dit zorgt namelijk voor stress.
  • Laat u niet afleiden tijdens deelname aan het verkeer.
  • Heb aandacht voor medeweggebruikers.
  • Maak afspraken over wie er rijdt (BOB).
  • Onderhoud uw vervoermiddel goed.
  • Draag (reflecterende) opvallende kleding.