Op 3 oktober 2023 is via het digitale gemeenteblad op overheid.nl bekendgemaakt:

Deze bekendmakingen zijn ook op 3 oktober 2023 gepubliceerd in huis-aan-huiskrant De Staphorster(externe link).

Op 3 november 2023 is via het digitale gemeenteblad op overheid.nl bekendgemaakt:

Deze bekendmaking is ook op 7 november 2023 gepubliceerd in huis-aan-huiskrant De Staphorster(externe link).

Op 10 november 2023 is via het digitale gemeenteblad op overheid.nl bekendgemaakt:

Deze bekendmaking is ook op 14 november 2023 gepubliceerd in huis-aan-huiskrant De Staphorster(externe link).