De gemeente heeft een eigen verkeersveiligheidsplan voor gedragsbeïnvloedingsprojecten. Het hoofddoel is om door educatie en voorlichting het gedrag van de weggebruikers positief te beïnvloeden met als resultaat minder slachtoffers in het verkeer.

Het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan is te vinden op de pagina verkeersbeleid. Het plan bevat projecten van VVN afdeling Staphorst, scholen (basisscholen en het voortgezet onderwijs) en de gemeente voor alle leeftijdscategorieën. Een voorbeeld is het jaarlijkse verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 van de basisscholen.

Poster gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

Jaarlijks vragen wij aan VVN en de scholen om gewenste verkeersprojecten door te geven. De gemeente stelt op basis hiervan het gemeentelijk verkeersplan op. Dit plan wordt ingediend bij de provincie voor subsidie. De provincie beoordeelt het plan waarbij advies wordt gevraagd aan het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland. Op de website van ROV Oost Nederland(externe link) kunt u informatie vinden over verkeersveiligheidsprojecten.

De gemeente committeert zich aan de intentieverklaring waarbij een inspanningsverplichting wordt gevraagd om per inwoner (minimaal) 2 euro te besteden aan verkeersveiligheidsprojecten (niet infra).